Kangasalan seurakunnan tietosuojaselosteet

Kangasalan seurakunnassa ylläpidetään henkilörekistereitä. Tietoturvaa ja rekisteröityjen henkilötietojen suojausta varten eri tarkoituksia varten on omat rekisterinsä. Seurakunta ylläpitää rekistereitä sekä lain perusteella että henkilöiden suostumuksella omaa toimintaansa varten. Tälle sivulle ovat listattuina kaikki seurakunnan tietosuojaselosteet.

Tietokone ja silmälasit.

Selostus rekisteröityjen oikeuksista

Rekisteröidyllä on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihinsa
  • oikaista virheelliset henkilötiedot ja täydentää puutteelliset henkilötiedot
  • poistaa vanhentuneet tiedot
  • peruuttaa suostumus, johon henkilötietojen käsittely on perustunut
  • siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen silloin kun käsittely perustuu suostumukseen, sopimukseen ja käsittely on automatisoitua
  • vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
  • saada ilmoitus tietoturvaloukkauksista
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Oikeus on henkilöllä itsellään tai hänen huoltajallaan. Henkilötietojen tarkistaminen pyydetään Henkilötietojen tarkistamislomakkeella.

Kangasalan seurakunnassa ei tehdä automatisoituja päätöksiä eikä henkilöitä profiloida henkilötietojen perusteella.

Rekisteröityjen oikeuksissa avustaa tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaava

Kangasalan seurakunnan tietosuojavastaava on Mika Akkanen, PL 226, 33101 Tampere, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi ja 050 441 1567.

Henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetulle on oikeus tehdä valitus lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetulla on myös oikeus keskeyttää lainvastainen henkilötietojen käsittely.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

 

Kirkon jäsenrekisteristä ja kirkonkirjoista vastaa kirkkoherra. Muiden henkilörekistereiden osalta yhteyshenkilönä on Minna Tokee (minna.tokee@evl.fi; 040 309 8012).

Henkilötietojen tarkastus- ja korjaamispyyntö osoitetaan Kangasalan seurakunnalle. Seurakunnan velvollisuutena on huolellisesti tarkistaa, että henkilötietojen tarkastusta pyytää siihen oikeutettu henkilö.

Kangasalan seurakunta

Kuohunharjuntie 22

36200 Kangasala

kangasalan.seurakunta@evl.fi

 

Kangasalan seurakunta 25.5.2018, päivitetty 1.2.2023