Päätöksenteko ja talous Kangasalan seurakunnassa

Seurakuntien toimintaa ohjaavat vaaleilla valitut luottamushenkilöt, jotka ovat seurakunnan jäseniä.

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättäjä 

Kangasalan seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, johon kuuluu 33 joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittua jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on Ville Keskinen.

Kirkkovaltuusto

 • kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa
 • on seurakunnan korkein päättävä elin
 • päättää kirkollisveroprosentista
 • päättää seurakunnan talousarviosta
 • vahvistaa tilinpäätöksen
 • päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myymisestä
 • päättää isoista rakennushankkeista
 • valitsee kirkkoneuvoston ja johtokunnat
 • hyväksyy seurakunan strategiat

Käytännön toimintaa ja hallintoa johtaa kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Seppo Jarva.

Kirkkoneuvoston apuna kolme johtokuntaa

Kirkkoneuvoston avuksi kirkkovaltuusto on asettanut eri tehtäviä varten johtokuntia. Johtokunnat vastaavat työalojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä työalojen vastaavien työntekijöiden kanssa. Kangasalan seurakunnassa on kolme johtokuntaa:

 • Yhteyden johtokunta (Jumalanpalveluselämä)
 • Palvelun johtokunta (diakonia ja lähetys)
 • Kasvun johtokunta (lapsi- ja nuorisotyö)

Hallintoa ohjaavat säännöt

Seurakunnan hallintoa säätelevät kirkkolaki ja kirkkojärjestys.

Sisäinen hallinto on järjestetty kirkkovaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti.

Seuraavat seurakuntavaalit vuonna 2026

Marraskuussa 2022 seurakuntavaaleissa valittiin uusi kirkkovaltuusto toimikaudelle 2023-2026. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään loppuvuonna 2026. Vaaleissa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet vuosiksi 2027-2030.

Talous

Seurakunnan talous rakentuu valtaosin kirkollisverotulolle, jota maksavat Kangasalan seurakunnan jäsenet. Merkittävin osa seurakunnan tuloista käytetään henkilöstön palkkaamiseen. Kiinteistöjen osuus kuluista on noin 26 %.

Seurakunta ylläpitää hautaustoimilain johdosta yleisiä hautausmaita, mitä varten seurakunta saa valtion korvausta. Valtion korvausta käytetään myös väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaitten rakennusten ylläpitoon. Kangasalan seurakunnassa on kolme kulttuurihistoriallisesti arvokasta, vanhaa kirkkoa.