Päätöksenteko ja talous Kangasalan seurakunnassa

Seurakuntien toimintaa ohjaavat vaaleilla valitut luottamushenkilöt, jotka ovat seurakunnan jäseniä.

Kangasalan seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, johon kuuluu 33 joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittua jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on Torsti Tulenheimo.

Käytännön toimintaa ja hallintoa johtaa kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Seppo Jarva.

Kirkkoneuvoston avuksi kirkkovaltuusto on asettanut eri tehtäviä varten johtokuntia. Johtokunnat vastaavat työalojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä työalojen vastaavien työntekijöiden kanssa. Kangasalan seurakunnassa on kolme johtokuntaa:

  • Yhteyden johtokunta (Jumalanpalveluselämä)
  • Palvelun johtokunta (diakonia ja lähetys)
  • Kasvun johtokunta (lapsi- ja nuorisotyö)

Kuhmalahden kappeliseurakunnassa on kirkkovaltuuston valitsema kappelineuvosto

Seuraavat seurakuntavaalit vuonna 2022

Marraskuussa 2018 seurakuntavaaleissa valittiin uusi kirkkovaltuusto toimikaudelle 2019-2022. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään loppuvuonna 2022. Vaaleissa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet vuosiksi 2023-2026. Tarkempia tietoja seurakuntavaaleista verkkosivuilla www.seurakuntavaalit.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Talous

Seurakunnan talous rakentuu valtaosin kirkollisverotulolle, jota maksavat Kangasalan seurakunnan jäsenet. Kirkollisveroprosentti vuonna 2021 on 1,4 %.  Merkittävin osa seurakunnan tuloista käytetään henkilöstön palkkaamiseen. Kiinteistöjen osuus kuluista on noin 26 %.

Seurakunta ylläpitää hautaustoimilain johdosta yleisiä hautausmaita, mitä varten seurakunta saa valtion korvausta. Valtion korvausta käytetään myös väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaitten rakennusten ylläpitoon. Kangasalan seurakunnassa on kolme kulttuurihistoriallisesti arvokasta, vanhaa kirkkoa.