Päätöksenteko ja talous Kangasalan seurakunnassa

Kangasalan seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, johon kuuluu 33 joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittua jäsentä.

Käytännön toimintaa ja hallintoa johtaa kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Seppo Jarva.

Kirkkoneuvoston avuksi kirkkovaltuusto on asettanut eri tehtäviä varten kolme johtokuntaa:

  • Yhteyden johtokunta (Jumalanpalveluselämä)
  • Palvelun johtokunta (diakonia ja lähetys)
  • Kasvun johtokunta (lapsi- ja nuorisotyö)

Talous

Seurakuntien talous rakentuu pääosin kirkollisverotulolle, jota maksavat Kangasalan seurakunnan jäsenet. Kirkollisveroprosentti on 1,4 %. Merkittävin osa seurakunnan vuosikuluista on henkilöstökulut.