Seurakunnan talousarvio ja toimintakertomus

Seurakunnan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksytään kalenterivuoden loppupuolella. Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus kootaan alkuvuonna.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Kangasalan seurakunta laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman, jotka kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto hyväksyvät ennen vuoden vaihdetta. Suunnitelma luo toiminnalliset ja taloudelliset raamit seurakunnan tehtävän toteuttamiselle. Talousarvion laadintaan on osaltaan vaikuttanut viime vuosina yleinen taloudellinen tilanne Suomessa sekä kirkon aseman muuttuminen maassamme.

Taloudellisilla sopeutustoimilla halutaan turvata seurakunnan perustehtävän hoitaminen, joka on tiivistetty kahteen toiminta-ajatukseen:  Seurakuntamme tehtävänä on herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen Jumalaan sekä seurakuntamme luo tilan ja paikan monipuoliseen Jumalan ja ihmisen kohtaamiseen.

Painopistealueina toiminnan suunnittelussa on mm. määrätietoisesti lisätä vapaaehtoisten mahdollisuuksia toimia seurakunnassamme sekä innostaa seurakuntalaisia elämään moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää.

 

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio (ei saavutettava)

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.4.2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (kirkkojärjestys 15 luku 9 § 3 mom).

Vuoden 2022 tilikauden tulos oli poistojen jälkeen 623.384,77 euroa ylijäämäinen. Se on yli 640 000 euroa parempi kuin talousarviossa ennakoitu tulos. Tulosta paransivat arvoitua parempi kirkollisverottuotto, toimintatuottojen toteutuminen merkittävästi talousarviota suurempina sekä satunnaisina tuottoina kahdentoista Ruutanassa sijaitsevan vuokratontin myynnistä saatu 550 000 euronmyyntivoitto.

Kirkollisverotuloja kertyi noin 5 880 000 euroa eli 3,1 prosenttia arvioitua enemmän. Syyskuussa 2022 päivitetty kirkollisveroennuste ennakoi, että lähivuosina kirkollisverot kasvavat maltillisesti. 

Investointeihin käytettiin viime vuonna noin 300 000 euroa. Merkittävin investointikohde oli Pyysalon leiri- ja tapahtumakeskuksen aurinkovoimala, joka tuottaa puhdasta energiaa juuri silloin, kun sitä kesäleirien aikana tarvitaan. Lisäksi perustettiin tai parannettiin useiden rakennusten videovalvontaa ja tehtiin energiatehokkuutta parantavia korjauksia, kuten Kangasalan kirkon tehokkaat ilmalämpöpumput ja lämmöneristys sekä Huutijärven kappelin ja Suoraman seurakuntakeskuksen automaatioinvestoinnit, jotka säästävät merkittävästi energiaa.
 

  • Seurakunnan toimintatuotot olivat 1.338.547,36 euroa ja toimintakulut -5.829.276,63 euroa.
  • Toimintakate, eli käyttötalouden nettomenot, oli -4.490.729,27 euroa. 
  • Kirkollisverona kerättävää jäsenmaksua seurakunta sai 5.879.128,80 euroa.
  • Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli 1.352.412,05 euroa. 
  • Tilikauden tulos oli poistojen jälkeen 623.384,77 euroa ylijäämäinen.
     

Vuoden 2022 toimintakertomus ja tasekirja, pdf
(ei saavutettava)

Laskin puuhelmistä, eli puuhelmitaulu.