Seurakunnan talousarvio ja toimintakertomus

Seurakunnan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksytään kalenterivuoden loppupuolella. Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus kootaan alkuvuonna.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Kangasalan seurakunta laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman, jotka kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto hyväksyvät ennen vuoden vaihdetta. Suunnitelma luo toiminnalliset ja taloudelliset raamit seurakunnan tehtävän toteuttamiselle. Talousarvion laadintaan on osaltaan vaikuttanut viime vuosina yleinen taloudellinen tilanne Suomessa sekä kirkon aseman muuttuminen maassamme.

Taloudellisilla sopeutustoimilla halutaan turvata seurakunnan perustehtävän hoitaminen, joka on tiivistetty kahteen toiminta-ajatukseen:  Seurakuntamme tehtävänä on herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen Jumalaan sekä seurakuntamme luo tilan ja paikan monipuoliseen Jumalan ja ihmisen kohtaamiseen.

Painopistealueina toiminnan suunnittelussa on mm. määrätietoisesti lisätä vapaaehtoisten mahdollisuuksia toimia seurakunnassamme sekä innostaa seurakuntalaisia elämään moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio, pdfLinkki avautuu uudessa välilehdessä (ei saavutettava)

Toimintakertomus ja tilinpäätös


Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (kirkkojärjestys 15 luku 9 § 3 mom).

Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuusto kokouksessaan 9.5.2019 hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

  • Seurakunnan toimintatuotot olivat 1.347.821,84 euroa ja toimintakulut -6.098.054,74 euroa.
  • Toimintakate, eli käyttötalouden nettomenot, oli -4.754232,90 euroa. 
  • Kirkollisverona kerättävää jäsenmaksua seurakunta sai 5.309.897,94 euroa.
  • Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli 609.517,99 euroa. 
  • Tilikauden tulos oli poistojen jälkeen 252.186,27 euroa ylijäämäinen.

Tilinpäätös oli n. 300.000 € talousarviota parempi.  Tuloksen vahvistumiseen arvioidusta vaikuttivat pääosin kirkollisverotulojen ylittyminen n. 60.000  sekä toimintakulujen alittuminen ennalta arvioidusta. Tilinpäätökseen sisältyy omaisuuden myyntiä n. 110.000 €, ja metsätalouden tuotot ylittyivät 41.000 arvioidusta.

Vuoden 2020 toimintakertomus ja tasekirja

Laskin puuhelmistä, eli puuhelmitaulu.