Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti

  • johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
  • edustaa seurakuntaa ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
  • kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö hyväksyttiin kirkkovaltuuston 7.1.2015 kokouksessa. Ohjesäännön on vahvistanut Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.

Kirkkoneuvoston avuksi kirkkovaltuusto on asettanut eri tehtäviä varten palvelun, kasvun ja yhteyden johtokunnat. Johtokuntien työtä ohjaa kirkkovaltuuston hyväksymä johtosääntö.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024

puheenjohtaja kirkkoherra Seppo Jarva
varapuheenjohtaja Mirja Jussila
sihteeri talousjohtaja Henri Lehtola

Timo Keskinen (Ykä Sakari Lepola)
Timo Honkola (Juha Mansikka-aho)
Riikka Hinkka (Leila Lahdensivu)
Liisa Sarkala (Marketta Nieminen)
Ville Keskinen (Päivi Segerroos 24.8.2023 lähtien)
Matti Rauhalahti (Tapio Perttula)
Heikki Lyytinen (Mikko Meurman)
Maija-Liisa Kirvesoja (Torsti Tulenheimo)
Mirja Jussila, vara pj (Tiina Simolin)
Krista Kurppa (Pasi Sieranoja)
Kaisa Kahra (Lotta Silván)

(suluissa varajäsen)

Kirkkoneuvostossa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä Kuhmalahden kappeliseurakunnan kappalaisella. 

Kirkkoneuvoston kokouksissa ovat lisäksi läsnä viranhaltijat, jotka esittelevät asiat.

Kirkkoneuvoston kokous ei ole julkinen.