Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti

  • johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
  • edustaa seurakuntaa ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
  • kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat

Kirkkoneuvoston avuksi kirkkovaltuusto on asettanut eri tehtäviä varten palvelun, kasvun ja yhteyden johtokunnat.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024

puheenjohtaja kirkkoherra Seppo Jarva
varapuheenjohtaja Mirja Jussila
sihteeri talousjohtaja Henri Lehtola

Timo Keskinen (Pekka Simojoki)
Timo Honkola (Juha Mansikka-aho)
Riikka Hinkka (Leila Lahdensivu)
Liisa Sarkala (Marketta Nieminen)
Ykä Sakari Lepola (Päivi Segerroos)
Matti Rauhalahti (Tapio Perttula)
Heikki Lyytinen (Mikko Meurman)
Maija-Liisa Kirvesoja (Torsti Tulenheimo)
Mirja Jussila, vara pj (Tiina Simolin)
Krista Kurppa (Pasi Sieranoja)
Kaisa Kahra (Lotta Silván)

(suluissa varajäsen)

Kirkkoneuvostossa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä talousjohtajalla ja kirkkoherran sijaisella.

Kirkkoneuvoston kokouksissa ovat lisäksi läsnä viranhaltijat, jotka esittelevät asiat.

Kirkkoneuvoston kokous ei ole julkinen.