Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti

  • johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
  • edustaa seurakuntaa ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
  • kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö hyväksyttiin kirkkovaltuuston 7.1.2015 kokouksessa. Ohjesäännön on vahvistanut Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.

Kirkkoneuvoston avuksi kirkkovaltuusto on asettanut eri tehtäviä varten palvelun, kasvun ja yhteyden johtokunnat. Johtokuntien työtä ohjaa kirkkovaltuuston hyväksymä johtosääntö.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2021-22

puheenjohtaja kirkkoherra Seppo Jarva
sihteeri talousjohtaja Henri Lehtola

varapuheenjohtaja Timo Keskinen
varajäsen Timo Honkola

Riikka Hinkka,
varajäsen Jukka Hirvonen

Mirja Jussila,
varajäsen Heini Kivimäki-Hietanen

Ville Keskinen,
varajäsen Markku Tiilikainen

Maija Kirvesoja,
varajäsen Sirkka Tuhola

Sanni Pesonen,
varajäsen Henriikka Tarri

Matti Rauhalahti,
varajäsen Tapio Perttula

Aimo Salo,
varajäsen Pasi Sieranoja

Liisa Sarkala,
varajäsen Johanna Huhta-aho

Riina Uusmies,
varajäsen Krista Kurppa

Timo Waris,
varajäsen Juha Koskimäki

 

Kirkkoneuvostossa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä Kuhmalahden kappeliseurakunnan kappalaisella. 

Kirkkoneuvoston kokouksissa ovat lisäksi läsnä viranhaltijat, jotka esittelevät asiat.

Kirkkoneuvoston kokous ei ole julkinen.