Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunnan nykyinen kirkkovaltuusto on aloittanut työskentelyn tammikuussa 2023. Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 joka neljäs vuosi vaaleilla valittua jäsentä.

Mikä kirkkovaltuusto?

  • Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.
  • Valtuusto päättää mm. talousarviosta, kirkollisveroprosentista, virkojen perustamisesta ja rakennushankkeista.
  • Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon.
  • Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
  • Vaalikelpoinen henkilö seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu, 18 vuotta täyttänyt jäsen.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat avoimia. Seurakuntalaisia kutsutaan "lehtereille" seuraamaan valtuuston työskentelyä. Esityslistat ovat luettavissa ennen kokouksia verkkosivuillamme. Pöytäkirjat tallennetaan pöytäkirjat-sivulle pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkovaltuusto 2023–2026

Puheenjohtaja Ville Keskinen
Varapuheenjohtaja Anne-Mari Thomassen

Jussi Haavisto
Ullamari Hakulinen
Jaana Heinänen
Riikka Hinkka
Timo Honkola
Jyrki Jaakkola (14.12.2023 lähtien)
Mikko Jussila (24.8.2023 lähtien)
Mirja Jussila
Mari Järvenpää
Kaisa Kahra
Reetta Kaipia
Kari Kerttula
Timo Keskinen
Ville Keskinen (pj.)
Maija Kirvesoja
Leila Lahdensivu
Ykä Lepola
Tero Linna
Heikki Lyytinen
Juha Mansikka-aho
Mikko Meurman
Gitte Mustonen
Marketta Nieminen
Tapio Perttula
Matti Rauhalahti
Liisa Sarkala
Päivi Segerroos
Lotta Silván
Pekka Simojoki
Pekka Syrjäniemi
Anne-Mari Thomassen (varapj.)
Torsti  Tulenheimo
Marko Wickholm

Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii talousjohtaja Henri Lehtola.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja talousjohtajalla on valtuuston kokouksessa läsnäolovelvollisuus.