Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunnan nykyinen kirkkovaltuusto on aloittanut työskentelyn tammikuussa 2019. Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 joka neljäs vuosi vaaleilla valittua jäsentä.

Mikä kirkkovaltuusto?

  • Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.
  • Valtuusto päättää mm. talousarviosta, kirkollisveroprosentista, virkojen perustamisesta ja rakennushankkeista.
  • Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon.
  • Kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa ohje- ja johtosäännöllä kirkkoneuvostolle, sen toimikunnille sekä johtokunnille.
  • Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
  • Vaalikelpoinen henkilö seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu, 18 vuotta täyttänyt jäsen.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat avoimia. Seurakuntalaisia kutsutaan "lehtereille" seuraamaan valtuuston työskentelyä. Esityslistat ovat luettavissa ennen kokouksia verkkosivuillamme. Pöytäkirjat tallennetaan pöytäkirjat-sivulle pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkovaltuusto koolla kokouksessa Kirkonkylän seurakuntatakodissa.

Kirkkovaltuusto 2019-2022


Tulenheimo, Torsti (pj.)
Thomassen, Anne-Mari (vara pj.)

Simojoki, Pekka

Pyysalo, Minna
Rauhalahti, Matti
Järvenpää, Mari
Mattsson, Aino
Koskimäki, Juha
Keskinen, Timo
Jussila, Mirja
Sarkala, Liisa
Salo, Aimo
Perttula, Tapio
Keskinen, Ville
Pesonen, Sanni
Honkola, Timo
Kivimäki-Hietanen, Heini
Mansikka-aho, Juha
Kerttula, Kari
Uusmies, Hannu
Tuhola, Sirkka
Sieranoja, Pasi
Salminen, Tuula
Wickholm, Marko
Hinkka, Riikka
Haavisto, Jussi
Häme-Sahinoja, Johanna
Kirvesoja, Maija

Pentti, Eevaliisa
Puntala, Satu
Hirvonen, Jukka

Uusmies, Riina
Waris, Timo

 

Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii talousjohtaja Henri Lehtola.