Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunnan nykyinen kirkkovaltuusto on aloittanut työskentelyn tammikuussa 2023. Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 joka neljäs vuosi vaaleilla valittua jäsentä.

Mikä kirkkovaltuusto?

  • Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.
  • Valtuusto päättää mm. talousarviosta, kirkollisveroprosentista, virkojen perustamisesta ja rakennushankkeista.
  • Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon.
  • Kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa ohje- ja johtosäännöllä kirkkoneuvostolle, sen toimikunnille sekä johtokunnille.
  • Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
  • Vaalikelpoinen henkilö seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu, 18 vuotta täyttänyt jäsen.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat avoimia. Seurakuntalaisia kutsutaan "lehtereille" seuraamaan valtuuston työskentelyä. Esityslistat ovat luettavissa ennen kokouksia verkkosivuillamme. Pöytäkirjat tallennetaan pöytäkirjat-sivulle pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkovaltuuston jäsenet ryhmäkuvassa.
Kirkkovaltuusto toimikaudella 2023-2026.

Kirkkovaltuusto 2023-2026

Puheenjohtaja Sanni Pesonen
Varapuheenjohtaja Anne-Mari Thomassen

Jussi Haavisto
Ullamari Hakulinen
Jaana Heinänen
Riikka Hinkka
Timo Honkola
Mikko Jussila (24.8.2023 lähtien)
Mirja Jussila
Mari Järvenpää
Kaisa Kahra
Reetta Kaipia
Kari Kerttula
Timo Keskinen
Ville Keskinen
Maija Kirvesoja
Leila Lahdensivu
Ykä Lepola
Tero Linna
Heikki Lyytinen
Juha Mansikka-aho
Mikko Meurman
Gitte Mustonen
Marketta Nieminen
Tapio Perttula
Sanni Pesonen (pj.)
Matti Rauhalahti
Liisa Sarkala
Päivi Segerroos
Lotta Silván
Pekka Simojoki
Pekka Syrjäniemi
Anne-Mari Thomassen (varapj.)
Torsti  Tulenheimo
Marko Wickholm

Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii talousjohtaja Henri Lehtola.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seppo Jarvalla on kirkkovaltuustossa läsnäolo- ja puheoikeus. Samoin olisi varapuheenjohtaja Mirja Jussilalla, ellei hän muutoinkin olisi kirkkovaltuuston jäsen.