Häät ja vihkiminen

”Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät.” (1. Moos. 1:27-28a)

Avioliitto on Jumalan lahja ja yksi kauneimmista luomistöistä. Jumala on asettanut avioliiton miehen ja naisen yhteisen elämän iloksi, turvaksi ja tehtäväksi.  Se on puolisoiden keskinäistä huolenpitoa ja palvelemista sekä elämän jatkumista varten. Avioliitto on Jumalan erityisessä suojeluksessa, ja se on tarkoitettu elinikäiseksi.

Häät ovat suuri juhla, avioliitto monipuolista arkea. Vihkimisessä pari sitoutuu toisiinsa julkisesti ja lupautuu jakamaan elämänsä niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.

Vihkimisessä aviopari saa Raamatun matkaevääksi. Seurakunta ja ystävät rukoilevat liitolle Jumalan siunausta. Jeesuksen osoittama armo ja anteeksiantamus ovat perhe-elämän voimavara ja esikuva. Avioliiton arjessa on hyvä päivittäin kiittää Jumalan hyvyydestä ja rukoilla apua haasteisiin.

Vihkimiseen liittyviä asioita

Kangasalan, Sahalahden, Kuhmalahden ja Vehkajärven kirkoihin on mahdollista tehdä vihkivaraus vuotta aikaisemmin. Vuodelle 2025 ryhdymme antamaan vihkiaikoja maanantaina 15.1.2024 klo 10 seurakuntatoimistolla puh. 040 309 8000, Kuohunharjuntie 22.

Milloin vihkiminen voidaan toimittaa?

Vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkinta. Esteiden tutkinnalla varmistetaan, että kihlakumppanit voivat avioliittolain mukaan solmia keskenään avioliiton, ja ettei heillä ole avioesteitä. Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton solmimiselle ei ole estettä.

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa, jos molemmat ovat rippikoulun käyneitä evankelisluterilaisen kirkon jäseniä tai jos toinen on rippikoulun käynyt kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Vihkimisen toimittaa pappi. Hän keskustelee ennen vihkimistä vihittävien kanssa siitä, mitä avioliitto on ja mitä Jumalan siunauksen pyytäminen sille merkitsee. Vihkimisen ajankohdasta sovitaan seurakuntatoimistossa.

Missä vihkiminen voidaan toimittaa?

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai jossakin muussa papin kanssa erikseen sovittavassa paikassa. Toimituksessa on oltava läsnä vähintään kaksi todistajaa. Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan aina jumalanpalvelus.

Musiikin valinta

Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa tulee keskustella asiasta. Toimituksessa tulisi olla ainakin yksi virsi tai vihkilaulu.

Kuulutukset ja ilmoitukset

Avioliittoon aikovien nimet ilmoitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, mikäli asianosaiset ovat sen seurakuntatoimistossa sopineet. Avioparin puolesta rukoillaan yhteisessä esirukouksessa.

Lisäksi avioparin niin halutessa, nimet voidaan ilmoittaa paikallislehtien (Kangasalan Sanomat ja Sydän-Hämeen Lehti) väestötiedoissa.

Avioliiton siunaaminen

Kun miehen ja naisen välinen avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kuin evankelis-luterilaisen kirkon käytännön mukaisesti ja solmitulle liitolle halutaan siunaus myös evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaisesti, avioliitto voidaan siunata.

Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa.  Avioliiton siunaamisen kaavassa ei ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen.

Siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja siunattavat siitä sopivat. Musiikin valinnassa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Toimituksessa tulee olla ainakin yksi virsi tai vihkilaulu. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto

Avioliittolaki muuttuu maaliskuun alussa 2017. Sen jälkeen samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia keskenään siviiliavioliiton.

Avioliittolain muutos ei suoraan vaikuta kirkon avioliittokäsitykseen eikä kirkollisen vihkimisen käytäntöön tai ehtoihin. Tämä tilanne on ilmaistu piispainkokouksen selonteossa ja kirkkohallituksen selvityksessä.  Kirkollinen vihkiminen ja avioliiton siunaaminen on mahdollista miehelle ja naiselle.

Avioliiton solmineen samaa sukupuolta olevan parin kanssa ja heidän puolestaan voidaan rukoilla. Parin puolesta voi rukoilla pappi tai kirkon muu työntekijä. Rukous voi olla yksityinen tai julkinen. Rukouksesta on piispainkokouksen antama ohjeLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Hääyö

Järjestämme aika ajoin hääöitä Kangasalan kirkossa. Tarjoamme hääyössä mahdollisuuden avioitua ilman suuria valmisteluita. Voitte myös hakea siunauksen liitollenne, joka on solmittu siviilimenoin jo aiemmin. Kukin pari saa oman juhlansa: yhtä aikaa ei ole vihittävänä muita pareja.

Vihittäväksi voi tulla vaikka vaan kahdestaan, sillä seurakunta huolehtii todistajista. Toki suurta hetkeä saa tulla juhlimaan isokin porukka! 

Seuraavan hääyön ajankohdan löydät tapahtumakalenteristamme (jos kalenterin kautta ei löydy tulevaa tilaisuutta, ei sellaista olla juuri tällä hetkellä järjestämässä). 

Ehdotuksia häämusiikiksi

Melartin: Juhlamarssi (Prinsessa Ruusunen)

Elgar: Pomp and circumstance

Wagner: Häämarssi (oopperasta Lohengrin)

Mendelsshn: Juhlamarssi

Kuula: Häämarssi

Korb/Roever: Highland Cathedral

Verdi: Juhlamarssi (oopperasta Aida)

Hakanpää: Trumpettisävelmä

Hakanpää: Kesäfanfaari

J.S.Bach: Preludi C-duuri (8 kleine Präludien und Fugen)

Kokkonen: Hääsoitto

Nevalainen: Tahdon satama-häämarssi

Jakoleff: Aamen

Pachelbel: Canon in D

J.S.Bach ”Kristus valo valkeuden”

Morsian ja sulhanen kävelevät alttarilta juuri vihittyinä.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Kirkollinen vihkimiskäytäntö ei muuttunut avioliittolain muutoksen myötä 1.3.2017. Kirkon tiedotuskeskus laati asiasta tiedotteen, jonka voi lukea ePressissäLinkki avautuu uudessa välilehdessä