Hautajaiset

”Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” (Room. 8:38-39)

Läheisen ihmisen menetys koskettaa aina. Sen herättämät tunteet ovat hyvin henkilökohtaisia ja yksilöllisiä. On luonnollista tuntea surua, kaipausta, kipua ja hämmennystä. Yhtä lailla kokemuksena voivat olla viha, katkeruus tai huojennus. Kaikkiin tunteisiin on oikeus. Seurakunta kulkee elämänkohtaloissa lähellä.

Kuolema vie ajatukset ajan ja iankaikkisuuden rajoille. Ihmisen pienuus ja Jumalan suuruus korostuvat. Siunaustilaisuudessa on lupa olla Jumalalle rehellinen. Hän ei säry tai säikähdä. Yhdessä seurakunnan ja saattoväen kanssa katseet suunnataan Jumalaan, jonka luomaan maailmaan katoavaisuus kuuluu.

Kristillisen kirkon ydinsanoma on kuoleman voittanut Kristus. Hänen ristinsä ansiosta kristityllä on ylösnousemuksen ja ikuisen elämän toivo. Jeesuksen armoon voi turvautua kaikkein vaikeimmissakin hetkissä.

Seurakunnasta on saatavana apua hautajaisten suunnitteluun ja käytännön järjestelyihin. Keskusteluapua ja vertaistukea voidaan myös järjestää. Hautausjärjestelyt voi aloittaa ottamalla yhteyttä joko seurakuntatoimistoon tai yksityiseen hautaustoimistoon.

Muistohetki ja arkun kuljettaminen

Vainajan siirtäminen ruumishuoneeseen tapahtuu yleensä hautaustoimiston välityksellä. Ennen tälle matkalle lähtemistä ruumis asetetaan arkkuun; omaisilla on tilaisuus vielä kerran nähdä vainaja ja pitää lyhyt muistohetki hänen arkkunsa äärellä. Tämän muistohetken sisältönä on joko virsi ja lyhyt hiljainen hetki tai voidaan käyttää apuna virsikirjan liiteosasta löytyvää kaavaa ”rukoushetki surussa”. Sopivia virsiä ovat mm. 600, 396, 631, 373, 375, 338.

Asiointi seurakuntatoimistossa

Seurakuntatoimistossa sovitaan siunausaika, siunauksen toimittaja ja muut siunaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Nämä asiat olisi hyvä hoitaa kesällä vähintään neljä (4) ja talvella vähintään seitsemän (7) työpäivää ennen hautausta. Mikäli muistotilaisuus halutaan pitää seurakuntakodissa, varaus tulisi suorittaa seurakuntatoimistolla käynnin yhteydessä. Lupa hautaamiseen toimitetaan seurakuntatoimistoon.

Papin kanssa käytävää toimituskeskustelua ja siitä sopimista varten on suotavaa, että toimistoon jätetään sen henkilön yhteystiedot, joka vastaa hautajaisten järjestelyistä omaisten puolelta.

Siunaustilaisuuden ajankohta

Siunauksen toimittaa vuorossa oleva pappi, elleivät omaiset muuta toivomusta nimenomaisesti esitä. Siunaustilaisuudet toimitetaan pääosin Huutijärven kappelissa, yleensä lauantaisin klo 10, 11.30, 13 ja 15. Siunaus voidaan toimittaa myös Kangasalan, Sahalahden tai Kuhmalahden kirkoissa. Erikseen sovittaessa myös muu ajankohta tulee kyseeseen. Seurakunnan muu toiminta voi joskus aiheuttaa muutoksia käytettävissä oleviin aikoihin.

Lue lisää siunaustilaisuuteen ja muistotilaisuuteen liittyvistä käytännöistä

Hautapaikasta sopiminen

Hautapaikasta sovitaan seurakuntatoimisossa. Hautapaikkatietojen lisäksi seurakuntatoimistosta saa tietoa eri hautausvaihtoehdoista ja hautaukseen liittyvistä kuluista. Seurakuntatoimistosta saatavassa hautaustoimen ohjesäännössä on mm. muistomerkkien ohjeet sekä tietoa seurakunnan ja omaisten velvollisuuksista haudan suhteen.

Olemassa olevien hautamuistomerkkien siirtäminen hautauksen ajaksi kuuluu omaisten velvollisuuksiin. Muistomerkit tulee siirtää pois haudalta viimeistään hautausta edeltävällä viikolla. Seurakunta ei vastaa siirtämättömien kivien vahingoittumisesta. Myös pohjakiviä saatetaan joskus joutua siirtämään.

Sanomakellot

Sanomakelloja (kirkonkelloja) voidaan soittaa arkisin vainajan ruumishuoneelle tuomisen yhteydessä tai muuna seurakuntatoimistossa sovittavana aikana.

 

Tulostettavat ohjeet hautajaisia ja muistotilaisuutta järjestävälleLinkki avautuu uudessa välilehdessä (ei saavutettava pdf)

Puinen valkoinen arkku. Ympärillä värikkäitä kukkia.

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen