Siunaustilaisuus kappelissa tai kirkossa

Hautajaisväen tulisi saapua siunaustilaisuuteen mielellään niin, että kappelissa voi hiljentyä hetken ennen tilaisuuden alkua. Lähiomaisten paikka on kirkkosalin etuosassa, (vainajan sydämen puolella) käytävän oikealla puolella, lähinnä arkkua.

Siunaustilaisuuden kulku

1.    Alkusoitto ja virsi
2.    Alkusiunaus ja johdantosanat
3.    Psalmi
4.    Rukous
5.    Raamatunlukua
6.    Puhe
7.    Siunaaminen
          (seurakunta seisoo tämän kohdan ajan)
8.    Rukous
9.    Isä meidän
10.    Herran siunaus
11.    Virsi

Musiikista voi neuvotella seurakunnan kanttorin kanssa. Mahdollisen yksinlaulun tai muun musiikkiesityksen paikka on alussa tai siunaamisen jälkeen (seurakunta istuu). Kukkien laskeminen tapahtuu joko ennen tai jälkeen siunauksen omaisten toivomuksen mukaan. Kukat voidaan laskea myös haudalla – etenkin kesäisin.

A. Kukkien laskeminen kappelissa/kirkossa

Lähiomaiset voivat asettaa kukkalaitteet odottamaan kappelin etuosan korokkeen reunalle. Muutoin kukat yleensä ovat penkillä vieressä. Omaiset laskevat kukkalaitteensa ensin. Ne lasketaan arkun vierellä molemmin puolin oleville telineille. Kukkalaitteen laskemisen yhteydessä tavallisesti luetaan muistolause ja mainitaan lähettäjän nimi. Tässä yhteydessä ei ole paikallaan pitää puheita. Kukkien laskemisessa on syytä välttää turhia taukoja ja myös turhaa kiirettä.

Loppuvirren tauottua noudetaan kukkalaitteet ja kantajat asettuvat paikoilleen arkun molemmin puolin, hiljentyvät hetkeksi, panevat hatun päähänsä, tarttuvat liinoihin ja nostavat arkun. Yleensä lähimmät asettuvat arkun alttarinpuoleiseen pääpuoleen. Tässä vaiheessa on syytä välttää kiirettä. Urkuri soittaa surumusiikkia arkkua ulos kannettaessa. Pappi ja suntio kulkevat saaton edellä haudalle.

Arkku lasketaan hautaan tavallisesti niin, että vainajan kasvot ovat kohti itää, auringonnousun suuntaa ylösnousemustoivon vertauskuvana. Kun arkku on laskettu hautaan, asetetaan sen päälle kate. Tämän jälkeen kukkalaitteet käydään asettamassa katteen päälle ilman että muistolauseita enää toistetaan.

B. Kukkien laskeminen ulkona

Kukat voidaan laskea myös ulkona haudalla. Meneteltäessä näin kantajat saapuvat kappelissa arkun äärelle välittömästi loppuvirren jälkeen. He toimivat kuten kohdassa A. on kerrottu. Kukkien lasku tapahtuu kummulle vastaavasti kuin sisällä.

Lopuksi veisataan haudalla yhteisesti virsi 377 tai muu omaisten kanssa sovittu virsi. Tämän jälkeen joku omaisista esittää kutsun muistotilaisuuteen, jos sellainen on järjestetty.

C. Uurnahautaus

Jos arkku toimitetaan siunauksen jälkeen tuhkattavaksi, se joko kannetaan autoon tai jätetään alttarille. Kukat voidaan viedä haudalle. Tällöin ei yleensä lauleta enää virttä.

Uurnaa maahan kätkettäessä voidaan toimia virsikirjan takaosasta löytyvän maahan kätkemisen kaavan mukaan. Toimitukseen sisältyy raamatunlukua, rukousta sekä virsi. Toimituksen voi johtaa joku läsnäolijoista. Pyydettäessä ovat seurakunnan työntekijät läsnä maahan kätkemisessä: vahtimestari, pappi, kanttori tai joku heistä. Erityisjärjestelyistä on syytä olla yhteydessä taloustoimistoon / kirkkoherranvirastoon. Uurnanlaskupäivä pyydetään ilmoittamaan taloustoimistoon.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus voidaan pitää vainajan kotona, seurakuntakodeissa tai muussa sopivassa paikassa. Seurakunnan työntekijät tulevat kutsuttaessa mukaan muistotilaisuuteen, mikäli suinkin mahdollista. Kutsu on syytä esittää jo hautausaikaa sovittaessa. Ohjelmaan voivat kuulua vainajan muisteleminen puheissa, virrenveisuu ja kristillisen toivon esillä pitäminen. Olisi hyvä, jos joku edesmenneen tuntenut henkilö voisi tuoda esiin henkilökohtaisia muistoja. Papilla ei tähän ole useinkaan mahdollisuutta.

Jollekin sopivalle paikalle voidaan asettaa pöytä, jolla on vainajan kuva kynttiläparin keskellä, mahdollisesti myös Raamattu avoinna ja kukkia. Adressien lukemisesta huolehtivat yleensä omaiset tai heidän pyytämänsä henkilö.

Poisnukkuneiden muistaminen seurakunnassa tapahtuu siunaustilaisuutta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa tai sovittaessa jo esimerkiksi seuraavana sunnuntaina lukien siitä kun suruviesti on tullut. Omaisten toivotaan saapuvan tähän jumalanpalvelukseen erityisvieraina.

Kuolleet luetaan kastettujen ja avioliittoon kuulutettavien jälkeen. Edesmenneiden ja omaisten puolesta luetaan rukous. Omaiset voivat halutessaan nousta seisomaan tässä yhteydessä.

Huutijärven kappelin puisella alttarilla raamattu, valkoiset kynttilät ja siniset kukat.