Seurakunnan strategia vuosille 2016-2020

Elämme aikaa, jolloin kristillisen tiedon ja tapojen tuntemus  vähenee ja kirkkoon kuulumattomien määrä kasvaa. Ajallemme on tyypillistä, että viestintä ja yhteisöllisyys siirtyy verkkoon ja yksinelävien ja eri kulttuureista tulevien henkilöiden määrä kasvaa. Epävarmaksi muuttunut talous määrittää uudella tavalla toimintaresursseja ja yhteiskunnallinen turvattomuuden tunne lisääntyy. Ihmiset haluavat auttaa ja tehdä hyvää.

Missio - Miksi olemme täällä?

Kangasalan seurakunta on olemassa, koska Kristus nousi kuolleista. Seurakunta välittää elämään iloa ja toivoa sekä lupauksen anteeksiantamisesta ja ikuisesta elämästä.

Arvot - valintojamme ohjaavat periaatteet

Hengellinen - USKO
Olemme rohkeasti hengellinen yhteisö – armosta tarmoa.

Oikeudenmukainen - RAKKAUS
Huolehdimme lähimmäisistämme ja ympäristöstämme – opettelemme elämään ihmisiksi.

Turvallinen - TOIVO
Anteeksiantamus antaa oikeuden elää epätäydellisenä toistemme kanssa - voimaa tehdä sitä mikä on hyvää ja oikein.

Visio - näkymme tulevaisuudesta

Seurakunta on kangasalalaisille kiinnostava, merkittävä ja läheinen. Seurakunnan jäsenet toimivat aktiivisesti osana seurakuntayhteisöä.

Toiminta-ajatus

Seurakuntamme tehtävänä on herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen Jumalaan. Luomme tilan ja paikan monipuoliseen Jumalan ja ihmisen kohtaamiseen.

Painopisteet

1. Olemme tavoitettavissa ja mukana elämässä

  • Innostamme seurakuntalaisia ja työntekijöitä elämään moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää.
  • Otamme huomioon Kangasalla elävien perheiden erilaisuuden ja erilaiset tarpeet. Tuemme heitä luottavaiseen uskoon, syvenevään rakkauteen ja toivoon keskeneräisyydessä.
  • Seurakunta tekee  hyvää käytännön yhteistyötä kunnan kanssa.
  • Näymme monipuolisesti ja hyödynnämme toiminnassamme ajanmukaista teknologiaa sekä erilaisia viestintävälineitä.

2. Arvioimme rohkeasti työtämme ja voimavarojemme suuntaamista

  • Lisäämme määrätietoisesti vapaaehtoisten mahdollisuuksia toimia seurakunnassa.
  • Arvioimme säännöllisesti tekemämme työn vaikuttavuutta ja tavoittavuutta.
  • Sopeutamme hallinnon, henkilöstön, kiinteistökannan ja palvelut sellaiseksi, että voimme toteuttaa hyvin toiminta-ajatustamme säilyttäen talouden tasapainon.
  • Henkilöstö sitoutuu työhönsä. Huolehdimme työyhteisön toimivuudesta, ammattitaidosta, jaksamisesta ja hyvinvoinnista.
  • Toiminta muuntautuu elinympäristön muutosten mukana.