Seurakunnan strategia

Kristus kuoli ristillä ja nousi kuolleista myös Kangasalla asuvien ihmisten syntien sovittamiseksi. Seurakunnan sanoma on ilosanoma anteeksiantamuksesta ja Jeesuksen lahjoittamasta ikuisen elämän toivosta. Seurakunta herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen Jumalaan tarjoamalla mahdollisuuden monipuoliseen Jumalan ja ihmisen kohtaamiseen.

Mikä on meille tärkeintä ja luovuttamatonta?

 • Usko: Olemme hengellinen yhteisö, joka puhuu rohkeasti Jeesuksesta.
 • Rakkaus: Opettelemme elämään toistemme kanssa. Arvostamme yksilöllisyyttä ja vahvistamme yhteyttä erilaisten ihmisten välillä.
 • Armo: Anteeksiantamus vapauttaa meidät elämään epätäydellisenä toistemme kanssa – ja antaa voimaa tehdä sitä mikä on hyvää ja oikein.
 • Kohtuullisuus: Olemme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja teemme eettisesti kestäviä valintoja. Saarnaamme kohtuullista ja kestävää elämäntapaa.

Näkymme tulevaisuudesta

Kangasalalaiset kokevat seurakunnan omakseen – yhteisöksi, joka on jokaista varten.
Seurakunnassa toimitaan rohkeasti ja luovasti paikkakuntalaisten parhaaksi.

Kangasala muutoksessa

 • Yhteiskunnan arvot muuttuvat voimakkaasti. Pidämme esillä kristillistä tietoa ja tapojen tunnettavuutta.
 • Kangasala kasvaa ja kaupungistuu, nauhataajama tiivistyy ja sitoutuminen kirkolliseen elämään vähenee.
 • Sähköinen media toimii keskeisenä viestinnän välineenä kaupunkilaisille ja kaupunkilaisten välillä.
 • Taloudellinen epävarmuus lisääntyy.
 • Syntyvyys vähenee. Ikääntyvien ja yksinelävien määrä nousee.

Painopisteet

1. Jaamme yhteisen elämän

 • Elämme monipuolista jumalanpalveluselämää.
 • Kiinnitämme erityistä huomiota nauhataajamassa asuvien ihmisten kohtaamiseen.
 • Tunnistamme erilaiset perhe-elämän muodot ja tuemme perheiden elämää esimerkiksi kasvatustyön, perhediakonian ja perhetalon toiminnan kautta.
 • Teemme diakoniaa tutuksi.
 • Annamme kaupunkilaisille mahdollisuuden auttaa ja tehdä hyvää toisilleen.
 • Teemme yhteistyötä kaupungin kanssa pitäen esillä positiivisen uskonnonvapauden merkitystä kaupunkilaisille.
 • Huolehdimme siitä, että seurakunnassa on avoimia ryhmiä, joihin seurakuntalaiset voivat liittyä – tarjoamme mahdollisuuden hengelliseen ohjaukseen ja syventymiseen.
 • Korostamme kasteen merkitystä, tuemme lapsen ja kummin kohtaamisia perheiden arjessa.

2. Arvioimme jatkuvasti työtämme ja voimavarojemme suuntaamista

 • Toimimme työnantajana siten, että työntekijät kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä hyvinvointia tukevassa työyhteisössä.
 • Sopeutamme hallinnon, henkilöstön, kiinteistökannan ja palvelut sellaisiksi, että voimme toteuttaa monipuolista toimintaa säilyttäen talouden tasapainon.
 • Arvioimme säännöllisesti tekemäämme työtä, sen vaikuttavuutta ja voimavarojen suuntaamista ottaen huomioon ympäristöarvot ja kohtuullisuuden periaatteen.
 • Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta lisäämällä vapaaehtoisten mahdollisuutta toimia seurakunnassa.
 • Kehitämme kirkollisten toimitusten sähköisiä varausmahdollisuuksia.

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 16.12.2019

Lapsia ja aikuisia leikkimässä lattialla.