Seurakunnan strategia

Jeesus kuoli ristillä ja nousi kuolleista kaikkien ihmisten puolesta.  Meillä on siksi toivo syntien anteeksiantamisesta ja iankaikkisesta elämästä.  Seurakunta herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen Jumalaan tarjoamalla mahdollisuuden monipuoliseen Jumalan ja ihmisen kohtaamiseen.

Mikä on meille tärkeintä ja luovuttamatonta?

 • Usko: Olemme hengellinen yhteisö, joka puhuu rohkeasti Jeesuksesta.
 • Rakkaus: Arvostamme yksilöllisyyttä ja vahvistamme yhteyttä erilaisten ihmisten välillä.Pyrimme auttamaan kaikkein eniten avun tarpeessa olevia lähimmäisiämme.
 • Armo: Anteeksiantamus antaa meille luvan hyväksyä oman ja toistemme epätäydellisyyden. Ymmärrämme, että ristiltä katsottuna meillä kaikilla on mahdollisuus. 
 • Kohtuullisuus: Valitsemme kohtuullisen ja kestävän elämäntavan. Toimimme vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja teemme eettisesti kestäviä käytännön valintoja.

Näkymme tulevaisuudesta

Kangasalalaiset haluavat olla seurakunnan jäseniä, koska he kokevat olevansa siellä hyväksyttyjä ja arvostettuja. Seurakunta on luotettava ja läsnäoleva kristillinen vaikuttaja ja turvaverkko kaupunkilaisten elämässä hyvinvointia edistäen.

Kangasala muutoksessa

 • Yhteiskunnan vaikuttavat arvot muuttuvat nopeasti. 
 • Kangasala kasvaa ja kaupungistuu, nauhataajama tiivistyy ja sitoutuminen kirkolliseen elämään vähenee.
 • Nuorten kokema pahoinvointi ja taloudellinen epävarmuus lisääntyy.
 • Sähköinen media tulee entistä keskeisemmäksi viestinnän välineeksi seurakunnan ja paikkakuntalaisten välillä.
 • Syntyvyys vähenee. Ikääntyvien ja yksinelävien määrä nousee.

Painopisteet

1. Jaamme yhteisen elämän

 • Tuemme erilaisten jumalanpalvelusyhteisöjen syntymistä ja monipuolisen jumalanpalveluselämän toteuttamista.
 • Panostamme paikkakunnalla asuvan nuorison kohtaamiseen ja auttamiseen.  
 • Korostamme kasteen merkitystä, tuemme lapsen ja kummin kohtaamisia perheiden arjessa.
 • Järjestämme seurakunnallista toimintaa eri puolilla kaupunkia. Tunnistamme nauhataajaman erityiset toiminnalliset tarpeet.
 • Tarjoamme mahdollisuuden hengelliseen ohjaukseen ja hengellisen elämän syventämiseen.
 • Vaikutamme siihen, etteivät kristillinen tieto ja tapakulttuuri häviä. Vahvistamme positiivista uskonnonvapautta.
 • Teemme yhteistyötä kaupungin kanssa pitäen esillä omaa rooliamme toimintaympäristömme rakentamisessa.
 • Tunnistamme erilaiset perhe-elämän muodot. Tuemme erilaisten perheiden elämää kasvatustyön, perhediakonian ja perhetalon toiminnan kautta.
 • Olemme seurakunta, joka on avoin kaikille paikkakuntalaisille. Arvostamme ihmisten halua kuulua seurakuntaan ja toivotamme kaikki tervetulleiksi.

2. Arvioimme jatkuvasti työtämme ja voimavarojemme suuntaamista

 • Toimimme työnantajana niin, että työntekijät pystyvät tekemään merkityksellistä työtä hyvinvointia tukevassa työyhteisössä.
 • Seurakuntaa johdetaan rakentamalla hallinto, henkilöstörakenne, kiinteistökanta ja palvelutarjonta sellaisiksi, että voimme toteuttaa monipuolista toimintaa talouden tasapaino säilyttäen.
 • Arvioimme säännöllisesti tekemäämme työtä, sen vaikuttavuutta ja voimavarojen suuntaamista ottaen huomioon ympäristöarvot ja kohtuullisuuden periaatteen.
 • Seuraamme onnistumistamme paikkakuntalaisten kohtaamisessa sosiaalisen median eri kanavilla.

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.2.2024

Lapsia ja aikuisia leikkimässä lattialla.