Haudan hallinta

Hautaustoimea ohjaa kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja hautaustoimilain lisäksi terveydensuojelulaki ja terveydensuojeluasetus. Seurakuntakohtaisia yksityiskohtaisempia määräyksiä löytyy hautaustoimen ohjesäännöstä (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä Linkki avautuu uudessa välilehdessäja meillä Kangasalla lisäksi vielä hautaustoimen ohjeistosta (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) hoitaa koko maan alueella hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat.

Haudan hallinta-asioissa otetaan ensisijaisesti yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen 
kangasalan.hautausmaat@evl.fi.

Hautausmaan hautakiviä ja nurmialuetta.

Haudanhaltija

Jokaisella haudalla tulee olla haudanhaltija, joka toimii yhdyshenkilönä suvun ja seurakunnan välillä. Yleensä haudanhaltija on joku vainajan lähiomainen. Vain haudanhaltija tai hänen valtuuttamansa henkilö voi hankkia hautamuistomerkin. Haudanhaltija lisäksi haudalle voidaan kirjata eri henkilö asiakkaaksi vastaamaan esimerkiksi seurakunnalta tilatun kesähoidon kustannuksista.

Haudanhaltijan valinta, ohje (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Sopimus haudanhaltijasta (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Haudan hallinta-aika

Hallinta-aika on aika, jonka hauta on suvun hallinnassa. Kangasalla uuden haudan hallinta-aika luovutetaan 30 vuodeksi. Tätä aikaa on mahdollista myös jatkaa. Tällöin puhutaan vapaaehtoisesta hallinta-ajan pidennyksestä.
Uurnalehdon ja sirottelualueen hallinta säilyy Kangasalan seurakunnalla.

Hallinta-ajan päättyessä seurakunnasta otetaan yhteyttä haudanhaltijaan tarjoamalla haudalle hallinta-aikaa 30 vuodeksi eteenpäin. Mikäli haudan haltijaa ei tavoiteta, laitetaan haudalle kyltti, jossa kerrotaan hallinta- ajan päättymisestä. Hallinta-ajan päätyttyä lunastamatta jääneiden hautojen muistomerkit siirtyvät hallinnon käsittelyn ja kuulutuksen jälkeen seurakunnan hallintaan.

Haudan luovuttaminen

Jos hallinnassanne on hautapaikkoja, joista jostakin syystä haluatte luopua, on se mahdollista kirjallisen ilmoituksen avulla. Asiakirjan allekirjoittavat kaikki ne täysi-ikäiset henkilöt, joilla on oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan. 
Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätöksellä hauta siirtyy seurakunnan hallintaan.

Hautaoikeuden määrittyminen (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Haudan luovutuslomake (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Hautaan liittyviä nimityksiä

Arkkuhauta koostuu yhdestä tai useammasta vierekkäisestä hautapaikasta, jossa alueesta riippuen on 1-2 hautasijaa. Myös uurnia voidaan haudata arkkuhautaan. 

Koskemattomuusaika on aika, joka tulee olla kulunut ennen kuin samaan hautasijaan voi uudelleen haudata. Maalajista riippuen se on hautausmaillamme 20 tai 25 vuotta.

Hallinta-aika on aika, jonka hauta on suvun hallinnassa.
Kangasalla uuden haudan hallinta-aika luovutetaan nykyään 30 vuodeksi, jota on mahdollista jatkaa ajan umpeuduttua.
Uurnalehdon ja sirottelualueen hallinta säilyy Kangasalan seurakunnalla.

Haudanhaltija toimii yhdyshenkilönä suvun ja seurakunnan välillä. Jokaisella haudalla tulee olla haltija, johon tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä.
Haudalle voidaan kirjata eri henkilö asiakkaaksi, joka vastaa esim. seurakunnalta tilatun kesähoidon kustannuksista.

Ainaishauta on hauta, jonka hallinta-aika on aikanaan luovutettu ainiaaksi.
Nykyään ainaishautoja ei enää seurakunnassamme luovuteta.

Sukuhauta on vuoteen 1993 saakka käytössä ollut nimitys haudasta, jonka hallinta-ajan pystyy halutessaan uusimaan. Nykyinen nimitys on hauta.

Kertahaudan hallintaa ei luovutettu omaiselle lainkaan, vaan alueen hallinta on seurakunnalla. Kertahautoja on esim. Kangasalla Itäisellä (Huutijärvi) hautausmaalla osastolla 1.
Koskemattomuusajan päätyttyä omaisilla on mahdollista lunastaa hauta niin halutessaan.

Tunnustukseton hauta-alue on erillinen hautausmaa tai muusta hautausmaasta selvästi erottuvalla tavalla rajattu hautausmaan osa. Alueella ei ole yleisiä uskonnollisia tai aatteellisia tunnuskuvia. Vuoden 2007 alusta hautasija on pyynnöstä osoitettava erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Tällä halutaan turvata uskonnonvapauden toteutuminen hautaamisessa.
Kangasalla tunnustukseton alue löytyy Itäiseltä (Huutijärvi) hautausmaalta, osasto 23.

Kolumbaario on tuhkaholvi-tila, jossa uurnaa säilytetään maahan laskematta.
Kangasalaa lähin kolumbaario sijaitsee Valkeakoskella.

Lisää käsitteitä löytyy hautausmaa-alan nimikkeistöstäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.