Kirkkovaltuusto esittää tuomiokapitulille välillistä vaalitapaa

(julkaistu 15.2.2024)

Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuusto keskusteli tiistaina 13.2. pitämässään kokouksessa kirkkoherranvaalin vaalitavasta. Valtuusto päätti esittää tuomiokapitulille välillistä vaalitapaa seuraavin perusteluin:

*Välillinen vaali tarjoaa mahdollisuuden arvioida hakijoiden osaamista ja vahvuuksia monipuolisemmin, laajemmin ja syvemmin.

*Kirkkovaltuusto voi valita kirkkoherran kaikista kelpoisista viranhakijoista.

*Valitsijat voivat välillisessä vaalissa hyödyntää soveltuvuusarviointeja.

*Valitsijat voivat arvioida syvemmin hakijoiden henkilöstöjohtamisen, hallinnon ja hengellisen johtamisen taitoja.

*Seurakuntavaalit on käyty reilu vuosi sitten, minkä vuoksi kirkkovaltuutettujen vaalissa saama valtuutus on tuore. Valtuutetut ovat hyvin verkostoituneita ja heillä on kattava tuntemus seurakunnan toimintaympäristöstä.

Lisätietoa kirkkovaltuuston kokouksesta löydät laajemmasta uutisesta. Seuraava kirkkovaltuuston kokous järjestetään torstaina 2.5.2024 klo 18 Suoraman srk-keskuksella.

 

Kirkkoherran viran erityiset tarpeet on määritelty – vaalitapa kirkkovaltuuston käsittelyssä ti 13.2.- kokouksessa

(julkaistu 9.2.2024)

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti maanantaina 5.2. pitämässään kokouksessa kirkkoherran viran erityisistä tarpeista. Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherran viran erityiset tarpeet ovat:

1. Sitoutuu Kangasalan seurakunnan strategioihin ja ymmärtää seurakunnallisen toiminnan keskeiset kehitystarpeet sekä seurakunnan alueelliset erityispiirteet.

2. Toteuttaa innostavaa henkilöjohtamista antaen henkilökunnan loistaa työssään. Arvostaa luottamushenkilöiden asiantuntemusta. Omaa hyvät sosiaaliset taidot sekä kokemusta ja näyttöä oivallisesta seurakuntatyön johtamisesta, hallinnosta ja taloudesta.

3. Arvostaa yhteistyötä eri kirkollisten järjestöjen ja kristillisten tunnustuskuntien kanssa. On kykyä ja halua toimia eri tavoilla hengellisyyttä todeksi elävien ryhmien ja eri tavalla kristillistä uskoa painottavien työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

4. Näkee seurakunnan yhteisönä, jota rakennetaan yhdessä seurakuntalaisten, vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. On rohkeutta ja taitoa kehittää yhteistyömalleja Kangasalan kaupungin, järjestöjen, yritysten ja myös muiden seurakuntien kesken.

5. Ymmärtää ja edesauttaa nykyaikaisen ja monipuolisen viestinnän toteutumista seurakunnassa.

Kirkkoherranvaalin vaalitapa on käsittelyssä kirkkovaltuuston kokouksessa tiistaina 13.2. Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset seurakunnan jäsenet, välillisessä vaalissa kirkkovaltuuston jäsenet. Kokouksessaan kirkkovaltuusto päättää, esittääkö se tuomiokapitulille välitöntä vai välillistä vaalitapaa.

Kirkkovaltuusto järjestää tiistaina 13.2. kaksi kokousta, joista ensimmäisessä valtuuston maallikkojäsenet äänestävät maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen sekä Tampereen hiippakuntavaltuustoon. Illan toisessa kokouksessa käsitellään muut kirkkovaltuuston päätettäväksi tulevat asiat. Lisätietoa kirkolliskokouksen ja Tampereen hiippakuntavaltuuston vaalista löydät täältä.

Kirkkoneuvoston 5.2.-kokouksen pöytäkirjaan sekä kirkkovaltuuston kokousten esityslistoihin voit tutustua tarkemmin täälläLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

-------------------------------------------------------------------------

Kirkkovaltuuston vaalikokous järjestetään tiistaina 13.2. klo 18 Suoraman srk-keskuksella. Kirkkovaltuuston toinen kokous alkaa samassa tilassa n. klo 19.00. Seurakuntalaiset ovat tervetulleita seuraamaan jälkimmäistä kokousta.

 

Kangasalan seurakunnassa on käynnistymässä tulevana keväänä kirkkoherranvaali. Seurakunnan pitkäaikainen kirkkoherra Seppo Jarva on jättänyt Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille 10. tammikuuta irtisanoutumisilmoituksen, jonka mukaan hän jää eläkkeelle 1.12.2024. Viimeinen työssäolopäivä on tällä tietoa 10. marraskuuta.

(julkaistu 30.1.2024)

Tuomiokapituli on käynnistänyt prosessin uuden kirkkoherran valitsemiseksi Kangasalle. Tuomiokapituli on pyytänyt seurakunnalta 15.3. mennessä lausuntoa siitä, mitkä ovat Kangasalan seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet sekä mitä vaalitapaa seurakunnassa halutaan käyttää. Kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla. Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset seurakunnan jäsenet, välillisessä vaalissa kirkkovaltuuston jäsenet.


Alustavan suunnitelman mukaan kirkkoherran virka tulee avoimeksi maaliskuun puolivälin jälkeen, ja kirkkoherranvaali järjestetään toukokuussa 2024. Täten uusi viranhaltija on tiedossa jo ennen kesää.


Tiedotamme kirkkoherranvaalin etenemisestä jatkossa tällä vaalisivustolla. Nostamme ajankohtaisia vaalikuulumisia esille myös kotisivujemme Uutiset-osiossa sekä somekanavillamme Facebookissa ja Instagramissa
 

Henkilö laittaa äänensä vaaliuurnaan