Uutislistaukseen

Kirkkovaltuustolla on tiistaina 13.2. tiivis kokousrupeama

Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuustolla on tiistaina 13.2. merkittävä ja tavallisesta poikkeava kokousilta. Kirkkovaltuusto järjestää samana iltana kaksi kokousta, joista ensimmäisessä valtuuston maallikkojäsenet äänestävät maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen sekä Tampereen hiippakuntavaltuustoon. Illan toisessa kokouksessa käsitellään muut kirkkovaltuuston päätettäväksi tulevat asiat.

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit

Kirkolliskokous on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa käsittelemään kirkon oppiin ja työhön sekä lainsäädäntöön, hallintoon ja talouteen liittyviä asioita. Lisäksi kirkolliskokous vastaa kirkon suhteista muihin kirkkoihin ja järjestöihin sekä valtioon. Kirkolliskokous muodostuu 64 maallikkoedustajasta ja 32 pappisedustajasta sekä piispoista.

Hiippakuntavaltuusto on 2–4 kertaa vuodessa kokoontuva hiippakunnan toimielin, jonka tehtävänä on tukea ja edistää kirkon työtä hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Valtuusto esimerkiksi hyväksyy hiippakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Valtuuston lisäksi hiippakunnan hallintoa hoitavat piispa ja tuomiokapituli. Tuomiokapituli valmistelee ja laittaa täytäntöön hiippakuntavaltuuston päätökset. Hiippakuntavaltuuston jäsenistöön kuuluu 14 maallikkoa ja seitsemän pappia.

Sekä kirkolliskokouksen että hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Molempien toimielinten jäsenet valitaan hiippakunnittain vaalilla neljän vuoden välein. Maallikkoedustajien vaaleissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Pappisedustajien vaaleissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit.

Sekä kirkolliskokousvaalissa että Tampereen hiippakuntavaltuuston vaalissa on tänä vuonna ehdolla myös Kangasalla asuvia ja työskenteleviä henkilöitä. Kirkolliskokoukseen sekä hiippakuntavaltuustoon ovat ehdolla Kangasalan seurakunnan papit Heikki Repo ja Ira Sirkiä sekä maallikkoedustajien puolella seurakunnan eläköitynyt johtava kanttori Matti Huomo. Hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaalissa ovat ehdolla myös seurakunnan valtuutetut Timo Keskinen ja Torsti Tulenheimo. Ehdokaslistoihin voit tutustua tarkemmin täällä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Käsittelyssä myös kirkkoherranvaalin vaalitapa

Illan toisessa kokouksessaan kirkkovaltuusto käsittelee muun muassa seurakunnan strategiaa sekä kirkkoherranvaalin vaalitapaa. Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset seurakunnan jäsenet, välillisessä vaalissa kirkkovaltuuston jäsenet. Kokouksessaan kirkkovaltuusto päättää, esittääkö se tuomiokapitulille välitöntä vai välillistä vaalitapaa.

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti maanantaina 5.2. pitämässään kokouksessa kirkkoherran viran erityisistä tarpeista. Neuvosto päätti, että kirkkoherran viran erityiset tarpeet ovat:

1. Sitoutuu Kangasalan seurakunnan strategioihin ja ymmärtää seurakunnallisen toiminnan keskeiset kehitystarpeet sekä seurakunnan alueelliset erityispiirteet.

2. Toteuttaa innostavaa henkilöjohtamista antaen henkilökunnan loistaa työssään. Arvostaa luottamushenkilöiden asiantuntemusta. Omaa hyvät sosiaaliset taidot sekä kokemusta ja näyttöä oivallisesta seurakuntatyön johtamisesta, hallinnosta ja taloudesta.

3. Arvostaa yhteistyötä eri kirkollisten järjestöjen ja kristillisten tunnustuskuntien kanssa. On kykyä ja halua toimia eri tavoilla hengellisyyttä todeksi elävien ryhmien ja eri tavalla kristillistä uskoa painottavien työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

4. Näkee seurakunnan yhteisönä, jota rakennetaan yhdessä seurakuntalaisten, vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. On rohkeutta ja taitoa kehittää yhteistyömalleja Kangasalan kaupungin, järjestöjen, yritysten ja myös muiden seurakuntien kesken.

5. Ymmärtää ja edesauttaa nykyaikaisen ja monipuolisen viestinnän toteutumista seurakunnassa.

Lisätietoa kirkkoneuvoston päätöksistä sekä kirkkovaltuuston kokouksista löydät Linkki avautuu uudessa välilehdessätäältä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

--------------------------------------------------------------------

Kirkkovaltuuston vaalikokous tiistaina 13.2. klo 18 Suoraman srk-keskuksella. Kirkkovaltuuston toinen kokous alkaa samassa tilassa n. klo 19.00. Seurakuntalaiset ovat tervetulleita seuraamaan jälkimmäistä kokousta. 

Lisätietoa kirkolliskokouksesta ja hiippakuntavaltuustosta ja niihin liittyvistä vaaleista löydät täältä:

Kirkolliskokous - Evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Hiippakuntavaltuusto - Evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit - EVL PlusLinkki avautuu uudessa välilehdessä

9.2.2024 10.15