Uutislistaukseen

Seurakunta pyytää talvikunnossapidon urakkatarjouksia

Tarjouksia pyydetään talvikausille 2021-2023. Tarjouspyyntö koskee Ruutanan seurakuntakodin, Havisevan rukoushuoneen, Pyysalon toimintakeskuksen, kirkonkylän seurakuntakodin, Kangasalan kirkon ja hautausmaan, Läntisen hautausmaan, Suoraman toimintakeskuksen, Sahalahden seurakuntakodin ja Kuhmalahden seurakuntatalon, Kuhmalahden kirkon ja hautausmaan, Seurakunnan virastotalon, Huutijärven seurakuntakodin sekä Huutijärven hautausmaan ulkoalueiden aurauksia sekä hiekotusta.

Sopimuskausi on 1.10.2021 – 31.5.2023. Sopimuksessa voidaan sopia mahdollisesta lisävuodesta. 

Kiinteistöjen osalta auraukset ja hiekotukset suoritetaan viikon jokaisena päivänä, mikäli sääolosuhteet niin edellyttävät. Lumen osalta aurausrajana on 5 cm.  Auraukset ja hiekoitukset on suoritettava kiinteistöissä aamuisin klo 09.00 mennessä, Pyysalon toimintakeskuksen auraus ja hiekoitus voidaan tehdä toiminnan niin salliessa myös muina aikoina. Tästä tulee sopia työnjohtaja Heikki Lahtisen kanssa. Mikäli kiinteistöissä on kirkollisia tilaisuuksia, konetyötä ei saa tehdä. 

Kiinteistöjen ovien eteen ei saa muodostua lumikasoja tai auravalleja vaan ne on tarvittaessa poistettava käsityönä urakoitsijan toimesta. Hiekotushiekan varastointi on mahdollista seurakunnan omistamalla alueella, asiasta sovitaan erikseen työnjohtaja Heikki Lahtisen kanssa. 

Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus sekä todistus yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta.

Tarjoushinnan tulee olla kohdekohtainen kokonaishinta/käyntikerta eriteltynä lumityöt ja hiekoitus. Hintojen tulee sisältää kaikki yrittäjän kulut veroineen. Lisäksi tulee antaa tuntihinta, joka sisältää koneen ja kuljettajan kustannukset veroineen ja muine kuluineen. 

Tarjoukset voidaan käsitellä kohdekohtaisesti tai kokonaisuutena.

 

Kohteita esittelee kiinteistöjen osalta
Heikki Lahtinen, työnjohtaja
p. 0403098156
heikki.lahtinen@evl.fi 

Urakkatarjouksen kohteista on laadittu kartat, joista ilmenee kunnossapidettävät alueet. Kartat saa nähtäväksi pyytämällä ne
kiinteistöpäällikkö Teemu Takalalta
p. 0403098021
teemu.takala@evl.fi 

 

Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa 30.9.2021 klo 12.00 mennessä osoitteella: 

Kiinteistöpäällikkö Teemu Takala 
Kangasalan seurakunta 
Kuohunharjuntie 22
36200 KANGASALA 
Kuoreen merkintä: ”Lumityötarjous”.  

Tarjoukset voi jättää myös sähköpostilla pdf-muodossa seurakunnan sähköpostiin
kangasalan.seurakunta@evl.fi 
Viestin otsikkokenttään on kirjoitettava ”Lumityötarjous – [tarjoajan nimi]” 

Myöhästyneitä tai tarjouspyynnön vastaisia tai puutteellisia tarjouksia ei hyväksytä. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hylätä tarvittaessa kaikki tarjoukset. 

10.9.2021 11.04