Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokouskuulumisia

Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuusto kokousti torstaina 2.5. Suoraman srk-keskuksella. Keskeisinä päätösasioina olivat Sahalahden kirkon korjaushankkeen investointimäärärahan korottaminen sekä vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen.

Kirkkovaltuuston jäsenet keskustelevat Suoraman srk-keskuksella.

Kirkkovaltuusto kokoustamassa 2.5.2024

Sahalahden kirkon korjaushankkeelle myönnettiin korotettu investointimääräraha

Ensimmäisenä päätösasiana käsiteltiin Sahalahden kirkon katto- ja julkisivukorjausta ja siihen tarvittavan investointimäärärahan korottamista. Valtuusto hyväksyi korjauksiin tarvittavan määrärahan korottamisen keskustelun jälkeen yksimielisesti. Alun perin korjaukseen oli varattu talousarviossa 350 000 euroa, mutta tarkemman työtapaselvityksen ja työn laajuuden perusteella korjaukseen tarvittava määräraha nousi 950 000 euroon. Lisäkustannuksia aiheuttavat muun muassa aiempien maalikerrosten poisto, esteettömyysvaatimuksien toteuttaminen sekä sadevesikourujen ja syöksytorvien asentaminen. Korjaushanketta esittelemässä sekä valtuutettujen kysymyksiin vastaamassa olivat seurakunnan kiinteistöpäällikkö Teemu Takala ja suunnitteluarkkitehti Mikko Suominen.


Valtuutetut pohtivat puheenvuoroissaan vanhan tiilikaton kunnostuskorjaamisen mielekkyyttä sekä sitä, voiko remontin yhteydessä paljastua uusia yllätyksiä, jotka voivat nostaa entisestään korjauskustannuksia. Takala ja Suominen kertoivat, että käytännössä järkevintä sekä historiallisesti mielekkäintä on korjata vanha tiilikate. Lisäksi tiilikatteen uusiminen kokonaan olisi selkeästi kalliimpaa kuin vanhan katteen korjaaminen. Takala ja Suominen toivat myös esille, että pieniä lisäkorjaustarpeita saattaa remontin yhteydessä tulla, ja myös yllätyksiin on investointimäärärahassa varauduttu. Oletuksena kuitenkin on, että uusia laajempia vaurioita ei löydy, sillä korjaussuunnitelma on tehty huolella.


Kiinteistöpäällikkö Takalan mukaan Sahalahden kirkon korjaushanke aloitetaan vielä toukokuun aikana. Korjaushankkeen arvioitu valmistumisaika on syyskuussa. Kirkko on käytössä koko remontin ajan.


Vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Käsittelyn yhteydessä valtuutetut keskustelivat paikalla olleiden työntekijöiden kanssa pienryhmissä vuoteen 2023 liittyvistä ilonaiheista, seurakunnan vahvuuksista sekä siitä, mihin seurakunnan on tärkeää jatkossa panostaa edellisen toimintavuoden perusteella. Keskusteluissa iloittiin erityisesti seurakunnan hyvästä taloustilanteesta, vakaasta jäsenmäärästä, monipuolisesta jumalanpalveluselämästä sekä Toivon torstai -tapahtumista, joita toivottiin järjestettävän jatkossakin. Keskeisiksi vahvuuksiksi tunnistettiin monipuolinen lapsi- ja nuorisotyö, hyvä yhteistyö luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä, vastuullisesti hoidettu talous sekä seurakunnan eri alueiden huomiointi. Kaikkiin näihin osa-alueisiin nähtiin tärkeäksi panostaa myös jatkossa, jotta seurakunta voi jatkaa rohkeiden kokeilujen tekemistä evankeliumin eteenpäin viemiseksi sekä paikkakuntalaisten tavoittamiseksi.


Lisätietoa kirkkovaltuuston kokouksesta löydät kokouksen pöytäkirjasta. Päätöksenteko-sivustolla on luettavissa myös vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös.


Kohti uuden kirkkoherran valintaa

Seuraava kirkkovaltuuston kokous järjestetään Suoraman srk-keskuksella maanantaina 27.5.2024 klo 18, jolloin valtuusto valitsee Kangasalan seurakunnalle uuden kirkkoherran. Kirkkoneuvosto käsittelee asiaa tiistaina 14.5. ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle.
 

7.5.2024 16.37