Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto aloitti syyskautensa tulevaisuutta suunnitellen

Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuusto piti syyskauden ensimmäisen kokouksen torstaina 24. elokuuta Suoraman seurakuntakeskuksella. Kokous aloitettiin kunnioittamalla seurakunnan edesmenneen työntekijän Mervi Nevalan muistoa. Kirkkovaltuuston jäsen Gitte Mustonen piti koskettavan muistopuheen, ja kokouksen alussa vietettiin yhteinen hiljainen hetki. Kokous myös päätettiin yhteiseen lauluhetkeen Mervin muistoksi.

Ensimmäisenä päätösasiana valtuusto vapautti yksimielisesti valtuutettu Esko Puntalan kirkkovaltuuston jäsenen sekä kirkkoneuvoston varajäsenen tehtävästä. Puntala valittiin seurakunnan palvelukseen erityisammattihenkilön tehtävään ja on tästä syystä estynyt toimimaan kyseisissä luottamustehtävissä. Valtuusto päätti kutsua uudeksi kirkkovaltuuston jäseneksi Mikko Jussilan. Kirkkoneuvoston varajäseneksi Puntalan tilalle valittiin Päivi Segerroos.

Kokouksen muut päätösasiat liittyivät kirkollisveroprosenttiin sekä seurakunnan kiinteistöratkaisuihin. Kirkollisveroprosentti päätettiin pitää ennallaan 1,35 prosentissa. Kirkollisverosta päätettäessä tuotiin esille, että seurakunnan talous on vakaalla pohjalla. Kuluvan vuoden talousarvio näyttää toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Myös seurakunnan jäsenmäärä näyttää tällä hetkellä pysyvän vakaana.

Kiinteistöjen osalta yksi keskeisimmistä päätösasioista oli valtuuston yksimielisesti hyväksymä Havisevan rukoushuoneen myynti 49 000 eurolla. Rukoushuoneen myyminen katsottiin järkeväksi ratkaisuksi, sillä kiinteistön käyttöaste on ollut seurakunnalla vähäinen ja korvaavat tilat löytyvät Ruutanan monitoimitalolta. Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä myös Ruutanan seurakuntakodin tontin maankäyttö- ja maanluovutussopimukset sekä Ruutanan vuokratonttia koskeneen lunastuksen.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti myös kiinteistön Toimela oston Turkka Oy:lta. Kiinteistö sijaitsee Ainontien ja Finnentien kulmassa Kangasalan kirkon lähellä. Kiinteistöllä on tällä hetkellä puurakenteinen talo, jonka tilalle seurakunta suunnittelee rakentavansa uuden seurakuntakeskuksen. Uuden toimitilan valmistuminen on ajankohtaista arviolta kymmenen vuoden kuluttua. Rakennuttaminen edellyttää kaavamuutosta, joka on aikaa vievä prosessi.

Valtuutettujen puheenvuoroissa tuotiin esille, että kiinteistön Toimela osto on onnistunut ja merkittävä hankinta, joka luo seurakunnalle paljon uusia mahdollisuuksia. Uuden toimitilan katsottiin modernisoivan seurakunnan kiinteistökantaa sekä tuovan yhteen eri-ikäisiä seurakuntalaisia. Seurakuntakeskuksen on tarkoitus korvata jatkossa Huutijärven seurakuntakoti, nuorisotila Parkki sekä Tapulinmäen seurakuntakoti ja Perhetalo. Valtuutetut toivat esille, että tulevina vuosina on tärkeää panostaa seurakuntakeskuksen huolelliseen suunnittelutyöhön, jossa on olennaista huomioida eri-ikäisten seurakuntalaisten toiveet ja tarpeet.

Kirkkovaltuuston seuraava suunniteltu kokous on 14. joulukuuta klo 18 Suoraman seurakuntakeskuksella. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat lähtökohtaisesti julkisia. Kirkkovaltuuston kokouksista, niiden julkisuudesta sekä kokouskuulumisista tiedotetaan jatkossa seurakunnan verkkosivujen uutisissa. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa Päätöksenteko-sivustolla.

6.9.2023 11.52