Uutislistaukseen

Kangasalan seurakunnan tulos ylijäämäinen

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan torstaina 27.4. Kangasalan seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022. Vuosituloksen ylijäämää selittävät osaltaan arvioitua parempi kirkollisverotuotto ja Ruutanassa sijaitsevien vuokratonttien myynti. 

Koronavirusepidemia ei enää juuri vaikuttanut seurakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2022. Toiminnan rajoitukset päättyivät alkuvuodesta ja seurakuntatyö käynnistyi sen jälkeen nopeasti. Toiminnan palautumisen vuoksi talousarvio toteutui käyttötalouden osalta täysimääräisesti. 

Vuoden merkittäviä tapahtumia olivat piispantarkastus ja seurakuntavaalit. Paikallisen avuntarpeen lisääntyminen on huomattu erityisesti diakonian ja kasvatustyön piirissä. 

Vuoden merkittävin ulkoinen tapahtuma oli Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan. Seurakunta myönsi kaksi avustusta ukrainalaisten pakolaisten avustamiseen. Lisäksi varoja osoitettiin pakolaisten huomioimiseen seurakunnan toiminnassa. 

Merkittävin riski talouteen tuli energian, erityisesti sähkön hinnan merkittävästä kallistumisesta. Seurakunnan voimassa oleva sähkönhankintasopimus, joka perustuu Tampereen ympärysseurakuntien yhteiseen kilpailutukseen ja sähkön hinnan etukäteiseen, vähittäiseen kiinnittämiseen hankintayhtiön kautta, osoittautui edulliseksi ja tarpeelliseksi. Lisäksi useat, jo aikaisemmin tehdyt ja valmistuneet energiainvestoinnit auttoivat hillitsemään energiakuluja.   

Investointeihin käytettiin viime vuonna noin 300 000 euroa. Merkittävin investointikohde oli Pyysalon leiri- ja tapahtumakeskuksen aurinkovoimala, joka tuottaa puhdasta energiaa juuri silloin, kun sitä kesäleirien aikana tarvitaan. Lisäksi perustettiin tai parannettiin useiden rakennusten videovalvontaa ja tehtiin energiatehokkuutta parantavia korjauksia, kuten Kangasalan kirkon tehokkaat ilmalämpöpumput ja lämmöneristys sekä Huutijärven kappelin ja Suoraman seurakuntakeskuksen automaatioinvestoinnit, jotka säästävät merkittävästi energiaa.  

 

Kirkollisveron tuotto kasvussa 

Kangasalan seurakunnan viime vuoden tilikauden tulos on poistojen jälkeen 623.384,77 euroa ylijäämäinen. Se on yli 640 000 euroa parempi kuin talousarviossa ennakoitu tulos, vaikka toimintakulut ylittyivät noin 50 000 eurolla ja tuloslaskelmaan sisältyi sijoitusten arvonalentumisia ja kertapoistoja. Tulosta paransivat arvoitua parempi kirkollisverottuotto, toimintatuottojen toteutuminen merkittävästi talousarviota suurempina sekä satunnaisina tuottoina kahdentoista Ruutanassa sijaitsevan vuokratontin myynnistä saatu 550 000 euronmyyntivoitto. Seurakunnalla on ollut Ruutanassa 34 vuokrattavaa tonttia, joista yhteensä 18 on myyty. Seurakunnan omistuksessa on edelleen 16 tonttia. 

Kirkollisverotuloja kertyi noin 5 880 000 euroa eli 3,1 prosenttia arvioitua enemmän. Syyskuussa 2022 päivitetty kirkollisveroennuste ennakoi, että lähivuosina kirkollisverot kasvavat maltillisesti.   

Seurakunnan jäsenmäärä väheni 131 henkilöllä. Kirkosta eronneita oli 221 enemmän kuin kirkkoon liittyneitä. Muutos on Kangasalla pienempi kuin Suomessa keskimäärin. 

Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kirkollisverotulot ovat kehittyneet suotuisasti. Niitä on kertynyt noin 91 000 euroa enemmän kuin vuonna 2022 vastaavana aikana. Talousarviossa kirkollisverotuloja on ennakoitu koko vuodelle noin 95 000 enemmän kuin viime vuonna. 

28.4.2023 15.50