Lisätietoa parisuhteen kuntokartoituksesta & parisuhderempasta

 

PARISUHTEEN KUNTOKARTOITUSKESKUSTELU

 • Keskustelumalli on kehitetty Kangasalla
 • Malli on uusi tapa vahvistaa parisuhteessa syvempää keskustelua
 • Malli keskittyy parisuhteen vahvuuksiin
 • Keskustelussa käydään läpi monta parisuhteen keskeistä teemaa 
 • Teemat ovat: sitoutuminen, tunteet, ristiriidat, sanat (vuorovaikutus), teot, luottamus ja anteeksiantaminen
 • Kuhunkin aiheeseen käytetään noin 20 minuuttia keskusteluaikaa
 • Minkään aiheen puitteissa ei ole aikaa etsiä ratkaisuja hankauskohtiin, parisuhderemppa tarjoaa siihen mahdollisuuksia
 • Samat teemat, kysymykset ja tehtävät sopivat myös yksilöille, jotka kaipaavat parisuhdetta
 • Keskustelu on luottamuksellinen
 • Keskustelussa annetuista kysymyksistä ja tehtävistä kumppanit puhuvat niistä asioista, joista haluavat; he itse määrittävät keskustelun rajat

Rakkaustalkkarit

 • Parisuhteen kuntokartoituskeskustelun ohjaa vapaaehtoinen pari, joka on pariskunta tai työpari
 • Rakkaustalkkareissa on siis pariskuntia, yksilöitä, joiden kumppani ei ole mukana ja yksilöitä, joilla ei tällä hetkellä ole parisuhdetta
 • Rakkaustalkkareita yhdistää motivaatio kasvaa parisuhdetaidoissa
 • Rakkaustalkkarit ovat saanet koulutuksen tehtäväänsä
 • He ovat osana koulutusta tehneet parisuhteen kuntokartoituskeskustelun myös toisilleen
 • Keskustelussa heidän päätehtävänsä on tukea kumppaneita keskustelemaan toistensa kanssa antamalla tehtäviä ja kysymyksiä
 • Rakkaustalkkarit eivät neuvo, eivätkä arvioi keskusteluun tulleiden parisuhdetta eikä valmiuksia uutteen parisuhteeseen, vaan pariskunta ja yksilöt tekevät omat johtopäätöksensä, mitkä ovat vahvoja alueita ja mitkä kaipaavat kehittämistä

 

PARISUHDEREMPPA

 • Luennot ovat käytännönläheisiä, huumorilla höystettyjä kuitenkaan aiheen kipukohtia ohittamatta
 • Jokaisella luennolla on rakkaustalkkareita kommentoimassa sisältöä omin kokemuksin
 • Luennon aikana on muutaman minuutin taukoja, jolloin kuullusta on mahdollista keskustella kumppanin tai ystävän kanssa
 • Luennot eivät sisällä ryhmäkeskusteluja
 • Luennon jälkeen on mahdollista jäädä kahvittelemaan ja myös keskustelemaan
 • Kaikki luennot ovat nähtävissä myös Youtube-kanavallamme

 

 • Teemapäivät sisältävät 2 x 2h kokonaisuuden, jonka välissä on tunnin lounastauko, jolloin voi syödä eväitä tai mennä lähistön lounaspaikkoihin
 • Teemapäivät ovat sisällöltään saman henkisiä kuin luennot eli käytännönläheisiä, huumorilla höystettyjä, kipukohtia ohittamatta
 • Niissä on miniluentojen lisäksi yksilö- ja paritehtäviä, jonkun verran myös yhteistä keskustelua
 • Myös teemapäivissä on Rakkaustalkkareita mukana jakamassa omia kokemuksiaan aiheesta