Hautapaikkamaksut

Oman kunnan asukas
Arkku, syvyys 2,1m 200€
Arkku, syvyys 1,5 m* 150€
Uurna 50€
Uurnalehto** 50€
Sirottelualue 0€
Palkkialueella, syvyys 2,1 m 360€

Vieraan kunnan asukas
Arkku, syvyys 2,1m 600€
Arkku, syvyys 1,5 m* 400€
Uurna 200€
Uurnalehto** 100€
Palkkialueella, syvyys 2,1 m 760€

* Hautausmaan käyttösuunnitelmassa matalahautaukseen tarkoitetuilla alueilla sekä syvähautaukseen soveltumattomilla alueilla.
**Uurnat kätketään uurnalehtoon vain sulan maan aikana.

Yhden metrin levyinen hautapaikka

Haudan hallinta-aika on 30 vuotta. Uurnalehdossa ja sirottelualueella hallinta-aikaa ei luovuteta omaisille. Hautapaikka on ilmainen Kangasalalaisille rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen saaneille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen

Oman kunnan asukas
Arkkuhauta 420€
Uurnahauta 110€
Uurnalehto** 25€

Vieraan kunnan asukas
Arkkuhauta 600€
Uurnahauta 150€
Uurnalehto** 150€

**Uurnat kätketään uurnalehtoon vain sulan maan aikana.

Haudan kaivaminen, peittäminen ja jälkityöt

  • Reunakivien irrotus hautauksen yhteydessä 50€

  • Kaiverrus uurnalehdon paateen (kaiverrukset tehdään kerran vuodessa syksyisin) 370€

  • Syvähaudan (syvyys 2,1m) hallinta-ajan pidennys 4€/vuosi

  • Matalahaudan (syvyys 1,5m) hallinta-ajan pidennys 2€/vuosi

Muut hautaukseen liittyvät maksut

  • Arkkukylmiön käytöstä muilta kuin oman srk:n jäseniltä ensimmäisiltä 4 viikolta 70€, sen jälkeen 30 € jokaiselta alkavalta viikolta.

  • Arkkukylmiön käytöstä oman seurakunnan jäseniltä 4 viikon jälkeen 30 € jokaiselta alkavalta viikolta.

  • Reunakivien irrotus hautauksen yhteydessä 50€

  • Kaiverrus uurnalehdon paateen (kaiverrukset tehdään kerran vuodessa syksyisin) 370€

  • Syvähaudan (syvyys 2,1m) hallinta-ajan pidennys 4€/vuosi

  • Matalahaudan (syvyys 1,5m) hallinta-ajan pidennys 2€/vuosi


Katso ohjeet, mikäli kuolinpesä on varataon.