Hautapaikkamaksut 2024

Yleistä

 • Haudan hallinta-aika on 30 vuotta. 
 • Uutta hautapaikkaa luovutettaessa omaiset päättävät haudanhaltijan, joka tekee päätöksen mm. hautamuistomerkistä ja huolehtii haudan hoidosta. Hautamuistomerkki on omaisten omaisuutta ja omaiset huolehtivat sen kunnosta.
 • Uurnalehdossa ja sirottelualueella hallinta-aikaa ei luovuteta omaisille. 
 • Hautapaikka on ilmainen Kangasalalaisille rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen saaneille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen 30 vuoden ajan.

Kangasalalainen
Arkku, syvyys 2,1m 265 €
Arkku, syvyys 1,5 m 179 € *
Uurna 110 €
Uurnalehto 55 € **
Sirottelualue 0 €
Palkkialueella 430 €

Muun kunnan asukas
Arkku, syvyys 2,1m 693 €
Arkku, syvyys 1,5 m 517 € *
Uurna 286 €
Uurnalehto 132 € **
Palkkialueella 1012 €

* Hautausmaan käyttösuunnitelmassa matalahautaukseen tarkoitetuilla alueilla sekä syvähautaukseen soveltumattomilla alueilla.
**Uurnat kätketään uurnalehtoon vain sulan maan aikana.

Haudan kaivaminen, peittäminen ja jälkityöt

Kangasalalainen
Arkkuhauta 616 €
Uurnahauta 121 €
Uurnalehto 52 € **
Sirottelualue 0 €

Muun kunnan asukas
Arkkuhauta 790 €
Uurnahauta 165 €
Uurnalehto 165 € **

 • Mikäli tieto hautauksesta sulan maan aikana tulee myöhemmin kuin 8 päivää ennen hautausta, peritään lisäksi tarvittaessa haudankaivuun kaluston siirtomaksu 149 €.
 • Hinnaston töihin sisältyvätsopimusperusteinen haudankaivuu ja -peittäminen, tukimateriaalien tarvikkeet ja kuljettaminen, jälkityöt ja nurmikon teko.
 • Talviaikana tehdään lisäksi tarvittaessa lumityöt, hiekoittaminen ja hautapaikan sulattaminen.
 • Arkkuhautausta varten siirtämättä jääneestä muistomerkistä veloitetaan seurakunnan käyttämän kiviliikkeen hinnaston mukainen maksu, kuitenkin vähintään 250 €.

Muut hautaukseen liittyvät maksut

 • Reunakivien irrotus hautauksen yhteydessä 60 €

 • ​​Kaiverrus uurnalehdon paateen (kaiverrukset tehdään kerran vuodessa syksyisin) 525 €

 • Syvähaudan (syvyys 2,1m) hallinta-ajan pidennys 5,50 €/metri/vuosi

 • Matalahaudan (syvyys 1,5m) hallinta-ajan pidennys 3,50 €/metri/vuosi

 • Uurnahauta 3,50 €/vuosi

 • Arkkukylmiö

  • oman seurakunnan jäseniltä ensimmäiset neljä viikkoa 0 €

  • muilta kuin oman seurakunnan jäseniltä ensimmäiset neljä viikkoa 120 €

  • neljän viikon jälkeen jokaiselta alkavalta viikolta 45 € /viikko

Hautaamiseen liittyvässä laskutuksessa huomioitavaa:

 • Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut laskutetaan siunauksen/hautauksen jälkeen niillä tiedoilla jotka siihen mennessä on saatu. Esimerkiksi uurnanlasku laskutetaan siunauksen jälkeen, vaikka uurna lasketaan maahan myöhemmin.
 • Hautapaikkaan hautaamisen edellytyksenä on, että aikaisemmat hautauspalvelumaksut on suoritettu.
 • Hautaamisen kuluista vastaa omainen, joka on asioinut seurakuntaan päin. Varattoman kuolinpesän tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä kaupungin sosiaalitoimeen p. +35840 1336198, josta mahdollista hautausavustusta voi hakea. Seurakunta voi myöntää tarvittaessa hautauslaskulle maksuaikaa. Katso ohjeet, mikäli kuolinpesä on varaton.
 • Nurmen hoito kuuluu hautausmaan yleiseen hoitoon kaikilla hautausmailla (poislukien viimeistely kiven ympäriltä). Seurakunnan tarjoamasta haudanhoidosta on erilliset sopimusehdot ja hoitomuotojen sisällöt.