Hautapaikkamaksut 2023

Yhden metrin levyinen hautapaikka

Haudan hallinta-aika on 30 vuotta. 
Uutta hautapaikkaa luovutettaessa omaiset päättävät haudanhaltijan, joka tekee päätöksen mm. hautamuistomerkistä ja huolehtii haudan hoidosta. Hautamuistomerkki on omaisten omaisuutta ja omaiset huolehtivat sen kunnosta.
Uurnalehdossa ja sirottelualueella hallinta-aikaa ei luovuteta omaisille. 
Hautapaikka on ilmainen Kangasalalaisille rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen saaneille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen 30 vuoden ajan.

Oman kunnan asukas
Arkku, syvyys 2,1m 260 €
Arkku, syvyys 1,5 m 174 € *
Uurna 108 €
Uurnalehto 52 € **
Sirottelualue 0 €
Palkkialueella 420 €

Vieraan kunnan asukas
Arkku, syvyys 2,1m 693 €
Arkku, syvyys 1,5 m 517 € *
Uurna 286 €
Uurnalehto 132 € **
Palkkialueella 1012 €

* Hautausmaan käyttösuunnitelmassa matalahautaukseen tarkoitetuilla alueilla sekä syvähautaukseen soveltumattomilla alueilla.
**Uurnat kätketään uurnalehtoon vain sulan maan aikana.

Haudan kaivaminen, peittäminen ja jälkityöt

Oman kunnan asukas
Arkkuhauta 616 €
Uurnahauta 121 €
Uurnalehto 52 € **
Sirottelualue 0 €

Vieraan kunnan asukas
Arkkuhauta 790 €
Uurnahauta 165 €
Uurnalehto 165 € **

  • Mikäli tieto hautauksesta sulan maan aikana tulee myöhemmin kuin 8 päivää ennen hautausta, peritään lisäksi tarvittaessa haudankaivuun kaluston siirtomaksu 149 €.
  • Hinnaston töihin sisältyvätsopimusperusteinen haudankaivuu ja -peittäminen, tukimateriaalien tarvikkeet ja kuljettaminen, jälkityöt ja nurmikon teko.
  • Talviaikana tehdään lisäksi tarvittaessa lumityöt, hiekoittaminen ja hautapaikan sulattaminen.

Vainajasäilytys

  • Säilytys oman seurakunnan jäseniltä 4 viikkoa 0 €. Tämän jälkeen 40 € jokaiselta alkavalta viikolta.
  • Säilytys muilta kuin oman srk:n jäseniltä ensimmäisiltä 4 viikolta 100 €. Tämän jälkeen 40 € jokaiselta alkavalta viikolta.

Muut hautaukseen liittyvät maksut

  • Reunakivien irrotus hautauksen yhteydessä 60 €

  • ​​Kaiverrus uurnalehdon paateen (kaiverrukset tehdään kerran vuodessa syksyisin) 370 €

  • Syvähaudan (syvyys 2,1m) hallinta-ajan pidennys 5,50 €/metri/vuosi

  • Matalahaudan (syvyys 1,5m) hallinta-ajan pidennys 3,50 €/metri/vuosi

  • Uurnahaudan hallinta-ajan pidennys 3,50 €/metri/vuosi


Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut laskutetaan siunauksen/hautauksen jälkeen niillä tiedoilla jotka siihen mennessä on saatu. Esimerkiksi uurnanlasku laskutetaan siunauksen jälkeen, vaikka uurna lasketaan maahan myöhemmin.

Hautapaikkaan hautaamisen edellytyksenä on, että aikaisemmat hautauspalvelumaksut on suoritettu.

Varattoman kuolinpesän tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä kaupungin sosiaalitoimeen p. +35840 1336198, josta mahdollista hautausavustusta voi hakea. Seurakunta voi myöntää tarvittaessa hautauslaskulle maksuaikaa. Katso ohjeet, mikäli kuolinpesä on varaton.