Diakonia: auttamista ja kristillistä rakkautta

Diakonia on kirkon perustehtäviä. Jeesus osoitti, että jokainen ihminen on lähimmäisemme riippumatta kansallisuudesta, rodusta, uskonnosta tai muista erottavista tekijöistä (Luuk. 10:25-37).

Diakoniatyön ajatuksena on etsiä, lievittää ja poistaa hätää ja kärsimystä, jotta ihminen selviäisi silloinkin, kun on tosi vaikeaa. Ongelmista ja suruista jutellaan aina luottamuksella: aihe on vapaa eikä uskon syvyyttä kysellä.

Diakoniatyöntekijöitä tapaa kotikäynneillä, vastaanotolla, erilaisissa tilanteissa ja ryhmissä. Löydät yhteystiedot täältä.

Ota rohkeasti yhteyttä ennen kuin ongelmat kasaantuvat liikaa. Pohditaan yhdessä, miten päästä tilanteessa eteenpäin.

Käsissä sydän-symboli