<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1162221547452999&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Kangasalan seurakunnan seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon.

Marraskuussa 2022 järjestettävien vaalien tunnus on "Uskottu, toivottu, rakastettu".

Tulevaisuutta tehdään nyt

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntien luottamushenkilöt, jotka vaikuttavat monin eri tavoin seurakuntansa työhön ja sen kautta tulevaisuuteen. Kirkon ylintä päätösvaltaa käyttävät kirkolliskokousedustajat valitaan luottamushenkilöiden joukosta.

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu 3,7 miljoonaa ihmistä. Tähän joukkoon mahtuu hyvin eri tavoin kirkosta ajattelevia ja maailmaa näkeviä ihmisiä. Kunnioittamalla ja kuuntelemassa toisiamme mahdumme saman katon alle.

Suomen suurimman yhteisön tulevaisuudesta päättävät sen jäsenet. Näissä vaaleissa ovet ovat auki kaikille.

#uskottu

 

Yhdessä yksinäisyyttä vastaan

Ihmisten auttaminen ja rakastaminen olivat Jeesuksen toiminnassa ja opetuksessa keskeisessä roolissa. Siksi diakonia, auttamistyö, on kirkon ytimessä. Tutkimusten mukaan kirkolta myös odotetaan eniten sitä, että se huolehtii yhteiskunnan vähävaraisista ja heikossa asemassa olevista. Yksinäisyys haastaa ihmisten hyvinvointia: suomalaisista lähes joka kymmenes kokee olevansa yksinäinen.

Kirkon tehtävänä yhteiskunnassa on olla hyväksyvä katse ja kuuleva korva. Mitä kirkon ja seurakuntasi pitäisi tehdä, ettei kenenkään tarvitsisi tuntea yksinäisyyttä? Seurakuntien tulevaisuudessa pidetään kirkon strategian mukaisesti ovet auki kaikille ihmisille ja mahdollisuuksille

#toivottu

 

Myötätunnon ääni ajassamme

Ihmiset liittyvät toisiinsa aiempaa enemmän verkostomaisesti, saman asian yhdistämänä. Sosiaalisen median maailmat ovat luoneet ihmisille paikan kokoontua samoin ajattelevien kuplaan. Samalla keskustelukulttuuri on muuttunut aggressiivisemmaksi ja ulossulkevaksi. Elämme ajassa, jossa lähestulkoon pakotamme itsemme ja toisemme erilaisiin lokeroihin.

Ihmiset kaipaavat paikkaa, jossa voivat tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Jumalan silmissä jokainen on täydellinen, riittävä omana itsenään. Jumalan edessä jokainen meistä on uskottu, toivottu, rakastettu.

Seurakuntavaaleissa voit olla vaikuttamassa siihen, miten seurakuntasi ovet ovat avoinna. Missä työntekijät ja ihmiset kohtaavat? Miten puhumme toisillemme ja toisistamme? Kunhan kunnioitamme ja kuuntelemme toisiamme, mahdumme saman katon alle. On tärkeä tehdä työtä myötätunnon ja lähimmäisenrakkauden edistämisen eteen.

#rakastettu

 

Mitä ja mistä luottamushenkilöt päättävät Kangasalla?


Kuluneen kauden aikana Kangasalan nykyinen kirkkovaltuusto on päättänyt esimerkiksi seuraavista asioista: 

 • Rakennuksista luopumiset ja hankkimiset
 • Energiainvestoinnit, kuten aurinkovoimalan teko Pyysaloon 
 • Vanhat kirkkoherranviraston tilat myytiin pois ja tilalle hankittiin nykyiset seurakuntatoimistotilat
 • Tampereen aluekeskusrekisteriin päätettiin liittyä ja väestökirjanpitoon liittyvät asiat (kuten virkatodistukset) siirtyivät Tampereelle 
 • Lamminrahkan uudet kokoontumistilat seurakunnallisia juhlia, pienryhmätilanteita ja kerhoja varten
 • Huutijärven hautausmaan uusi huoltorakennus 
 • Ruutanan seurakuntakodista on päätetty luopua ja hakea alueelle asuntorakentamiskaavaa 
 • Kymmenvuotinen metsäsuunnitelma vie metsät SFC-sertifioinnin alle. Tämä tukee arkoja luontokohteita ja puuston monimuotoisuutta. Käytännössä vähintään 5% metsän pinta-alasta jätetään talousmetsätoimenpiteiden ulkopuolelle vuosien 2019-2028 aikana. Kyseessä on 25 hehtaaria, eli tällä on suuri merkitys monimuotoisuuden tukemisessa.

Seuraavalla vaalikaudella kirkkovaltuutetut pohtivat mm. seuraavia asioita:

 • Aurinkoenergian lisääminen (mm. Huutijärven kappelilla) ja öljylämmityksestä luopuminen
 • Sahalahden kirkon tuleva lämmitysmuoto 
 • Vanhojen rakennusten korjaukset sekä uusien tilojen hankinnat
 • Ympäristötavoitteet, jotka liittyvät esimerkiksi energiankäyttöön, kierrätykseen ja hankintoihin
 • Käytännön seurakuntatyön suuntaviivoista päättäminen.

Lue lisää paikallisesta päätöksenteosta kangasalanseurakunta.fi/paatoksenteko!

Seurakuntavaalit 2022

Vaalipäivä
20.11.2022

Ennakkoäänestys
8.-12.11.2022

Uskottu, toivottu, rakastettu
#seurakuntavaalit