<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1162221547452999&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön

Oman valitsijayhdistyksen perustaminen

Jos et löydä seurakunnastasi itsellesi sopivaa vaalilistaa, oman listan voi perustaa keräämällä vähintään 10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.

Toimi näin

 1. Tulosta perustamisasiakirjat
  Voit tulostaa valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat osoitteessa www.info.seurakuntavaalit.fi/vaalien-jarjestaminen/vaaliasiakirjat

 2. Valitse asiamies
  Nimeä joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista yhdistyksen asiamieheksi ja joku toinen hänen varamiehekseen. He eivät saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat ja allekirjoittajat saavat itse olla ehdokkaita. Asiamiehen tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

 3. Määritä teema ja anna listallesi nimi
  Valitsijayhdistyksen nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet.

 4. Toimita asiakirjat ajoissa
  Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus on toimitettava seurakuntatoimistoon viimeistään 15.9.2022 klo 16.