<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1162221547452999&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön

Äänestäminen seurakuntavaaleissa 2022

Kuka voi äänestää?

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnäolevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi.

Äänestäjän tulee olla täyttänyt 16 vuotta viimeistään 20.11.2022.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestyspyyntö on ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Lisätietoja Kangasalan seurakuntatoimistosta, puh. 040 309 8000.

Missä ja milloin voi äänestää?

Huom! Kotiin postitetussa lähetekirjeessä oli ilmoitettu seurakuntatoimiston osoite virheellisesti. Oikea osoite on Kuohunharjuntie 22.