Uutislistaukseen

YV2021.jpg

Yhteisvastuukeräys 2021 käynnissä

8.2.2021 13.47

Sunnuntaina 7.2. käynnistyneen keräyksen keräysvaroilla tuetaan vähävaraisia vanhuksia ja kohennetaan digivalmiuksia. Yhteisvastuukeräys kerää varoja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten auttamiseksi Suomessa ja maailmalla.

Yhteisvastuukeräyksen toteuttaman selvityksen mukaan merkittävä osa Suomen vanhuusväestöstä syrjäytyy yhteiskunnan jatkuvasti lisääntyvän digitalisaation takia. Ikäihmisten ylivelkaantuminen on lisääntynyt meillä Suomessa etenkin naisilla. 75 vuotta täyttäneiden naisten köyhyysriski on selvästi muuta väestöä korkeampi. Tämä ryhmä on myös yliedustettuna ruoka-avun asiakaskunnassa.

Taloudellisella niukkuudella on seurannaisvaikutuksia, joista keskeisenä ovat terveydelliset ongelmat. Rahat eivät monilla ikäihmisillä riitä välttämättömiinkään lääkkeisiin tai terveelliseen ruokaan. Köyhyys aiheuttaa myös sosiaalista syrjäytymistä sekä yksinäisyyttä.

”Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Työttömyyden jälkeen saattaa tulla sairauksia ja yllättäviä elämänkäänteitä. Sairauskierre apteekkilaskuineen voi suistaa monet velkakierteeseen”, Yhteisvastuukeräyksen 2021 esimiespiispa Matti Repo toteaa.

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen kampanjateemana on ”Eniten yllätti köyhyys”, jolla halutaan kiinnittää huomiota elintason laskuun, joka yllättää monet ikäihmiset eläkkelle siirryttäessä.
 

Lue lisää yhteisvastuukräyksestä!