Uutislistaukseen

Henri Lehtola pieni.jpg

Seurakunnan talousjohtajaksi Henri Lehtola

18.12.2020 07.33

Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi torstaina seurakunnan talousjohtajaksi teologian maisteri Henri Lehtolan, 48. Tällä hetkellä Lehtola toimii seurakunnan hallintokappalaisena. Nykyinen talousjohtaja Annu Kuusisto irtisanoutui tehtävästään marraskuussa. Hän siirtyy Urjalan kunnanjohtajaksi.
 

Vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin


Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan seurakunnan talousarvion 2021 ja toimintasuunnitelman. Talousarvion laadinta perustui kirkkoneuvoston elokuussa antamaan ohjeistukseen talouden tasapainottamisesta. Kuluvan vuoden 2020 talousarvio perustui negatiiviselle vuosikatteelle, mikä merkitsee arjen rahoittamista säästöillä. Seurakunnan tulee julkisyhteisönä taata käyttötalouden tasapaino niin, että seurakunta kykenee käyttötaloudestaan varautumaan myös tulevaisuuden vastuihin.


Seurakunnan toiminnan pääasiallinen rahoitus (78 %) tulee kirkollisverosta. Vuoden 2021 talousarvioon on arvioitu verokertymäksi 5 300 000 euroa.  Arviossa varaudutaan pieneen laskuun kuluvan vuoden arvioidusta toteumasta. Koronan tulevia vaikutuksia taloudelle on vaikea ennustaa. Henkilöstökustannukset laskevat noin 250 000 euroa vuoden 2020 talousarvion luvuista. Taustalla on useampi muutos henkilöstörakenteessa: iltapäiväkerhon tuottaminen päättyy kevätkauden 2021 jälkeen ja aluekeskusrekisterin liittyminen siirtää virkatodistusten laatimisen perusseurakunnista pois. Lisäksi vapautuneet diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat korvataan yhteisviralla ja kiinteistöpäällikön tehtävä jaetaan yhdessä Ylöjärven seurakunnan kanssa. Myös suunnitelmavuosille on huomioitu henkilöstökulujen vähenemistä, jota ensisiassa pyritään toteuttamaan luonnollisen poistuman kautta.


Vuosikate vuoden 2021 talousarviossa on noin 221.000 € positiivinen, mikä tarkoittaa summaa, jolla seurakunta varautuu tulevaisuuden investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate ei edelleenkään riitä poistoihin, joita seurakunnalla on vuonna 2021 lähes 500 000 euroa. Täten tilikauden tulos (vuosikate vähennettynä poistoilla) on 253 078 euroa negatiivinen. Lopullinen tilikauden tulos vuonna 2021 lienee kuitenkin todellisuudessa parempi, mikä johtuu kertaluontoisista tuloista, joita seurakunta saa mm. joidenkin osakehuoneistojen sekä Vatialan seurakuntatalon myynnistä.


Investointeja vuodelle 2021 esitetään noin 520 000 euroa. Investointihankkeet ovat osin kokoelma hankkeita, joita on siirtynyt aiemmilta vuosilta myöhemmin toteutettaviksi. Suurimpana yksittäisenä hankkeena on virastotalon Oravan kalustus: 100 000 euroa. Suunnitelmavuosina toteutettavia rakennushankkeita suunnitellaan; Sahalahden kirkon monikäyttöisyyden sekä Huutijärven hautausmaan huoltorakennuksen rakentamisen suunnitteluun osoitettiin määräraha.


Vuoden 2021 aikana toimintakuluja ja toimintaa on arvioitava erityisesti talouden tasapainottamisen näkökulmasta. Tukipalveluita (hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi) sekä johtokuntia (yhteys, kasvu ja palvelu) tulee entistä enemmän nähdä kokonaisuutena; mahdolliset yhdyspinnat henkilöstöryhmien välillä tulee voida ylittää.