Uutislistaukseen

Ohjeet toimituksista (kaste, hautaan siunaaminen) seurakuntalaisille

24.3.2020 12.50

Kirkolliset toimitukset 


Poikkeusolot vaikuttavat kirkollisten toimitusten hoitamiseen merkittävällä tavalla. Seurakunta noudattaa kaikessa toiminnassaan valtioneuvoston sekä piispojen antamia määräyksiä ja ohjeita. Toimituksiin liittyvien rajoitusten tarkoituksena on suojella niihin osallistuvien henkilöiden ja seurakunnan oman henkilöstön terveyttä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarkempia tietoja saat kirkkoherranvirastosta, p. 040 309 8000.

 

Kaste


Kasteita on poikkeusolojen aikana mahdollista toimittaa vain Kangasalan kirkossa, jossa niitä toimitetaan lauantaisin ja sunnuntaisin. Kastetoimitukseen voivat osallistua vanhempien ja kummien lisäksi vain kaikkein lähimmät henkilöt. Kaikkia tilaisuuksia koskee valtioneuvoston antama rajoitus, jonka mukaisesti kokoontumisissa saa olla läsnä enintään 10 henkilöä.  Vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön ei tule osallistua kastetoimitukseen. Tilaisuudessa mukana olevien on mahdollista välittää videokuvaa muille läheisille.

Kotona tapahtuvat kastetoimitukset eivät ole mahdollisia.

Kastetoimitusta on myös mahdollista siirtää myöhemmäksi ajankohdaksi. Jos tähän päädytään, lapsen tiedot on kuitenkin syytä rekisteröidä ennen kolmen kuukauden ikää. Rekisteröinti tapahtuu lähettämällä kotiin tullut L-lomake suoraan Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraatti).

 

Hautaan siunaaminen


Hautaan siunaamiset toimitetaan ensisijaisesti haudalla. 

Mikäli omaiset toivovat siunaustilaisuuden järjestämistä sisätiloissa, voidaan tilaisuus järjestää Huutijärven kappelissa. Sahalahden, Kuhmalahden ja Vehkajärven kirkot suljetaan poikkeusolojen ajaksi eikä niissä ole mahdollisuutta järjestää kirkollisia toimituksia. Kangasalan kirkossa ei myöskään järjestetä hautaan siunaamisia poikkeusolojen aikana.

Kaikkia tilaisuuksia koskee valtioneuvoston antama rajoitus, jonka mukaisesti kokoontumisissa saa olla läsnä enintään 10 henkilöä. Piispojen antaman erillisen ohjeen mukaisesti hautaan siunaamisissa voivat kuitenkin olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan. Tilaisuuksissa tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat siunauskappelissa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan. Vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön ei tule osallistua siunaustilaisuuteen.
Omaisia pyydetään saapumaan siunaustilaisuuteen aikaisintaan 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Toimitustilanteesta on mahdollista välittää videokuvaa muille läheisille sen mukaan mitä omaiset tästä keskenään sopivat.

 

Muistotilaisuus


Seurakunta ei vuokraa omia tilojaan muistotilaisuuksia eikä muitakaan tilaisuuksia varten. 

Seurakunnan työntekijät eivät osallistu myöskään muissa tiloissa pidettäviin muistotilaisuuksiin. 

Piispojen antamissa ohjeissa omaisia kehotetaan harkitsemaan muistotilaisuuden pitämisen siirtämistä siihen saakka, kunnes tilanne on normalisoitunut.