Uutislistaukseen

Kirkollinen vihkimiskäytäntö ei muutu 1.3. avioliittolain voimaantulon myötä

24.2.2017 15.13

Maaliskuun alussa Suomessa tulee voimaan avioliittolaki, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihkimisen ehdoista ei ole tehty uusia päätöksiä.

Kyseinen lakimuutos ei aiheuta muutoksia kirkon vihkimiskäytäntöihin.  Kirkolliskokouksen ja Tampereen hiippakunnan piispan antamien ohjeiden mukaan seurakuntien papit vihkivät avioliittoon edelleen vain miehen ja naisen. Kirkollinen vihkiminen ei siis ole mahdollinen samaa sukupuolta oleville, kun laki muuttuu.

Pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan piispojen antamien ohjeiden mukaan. Tällainen rukous voidaan viettää yksityisesti parin ja papin kanssa tai julkisesti muiden vieraiden läsnä ollessa.

Muussa seurakunnan toiminnassa samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin. Sekä eri että samaa sukupuolta olevien parien avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan seurakunnissa samalla tavalla myös avioliittolain voimaan tultua. Kaikki ihmiset sukupuolisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta ovat tervetulleita seurakunnan hengelliseen elämään, toimintaan ja olemaan luottamushenkilöitä ja vastuunkantajia.

Erilaisia toiveita kirkon suunnasta avioliittokysymyksessä
Kirkon jäsenillä, papistolla ja piispoillakin on keskenään erilaisia käsityksiä siitä, mihin suuntaan kirkon tulisi edetä avioliittokysymyksessä. Osa tahtoo muuttaa kirkon avioliittokäsitystä, osa tahtoo pitäytyä nykyisessä.

Yleisesti uskotaan, että kirkon avioliittokäsityksen muuttuminen veisi joka tapauksessa vuosia. Jo pelkkä päätöksentekoprosessi vie aikaa.

Kirkon vihkimiskäytäntöihin liittyvistä muutoksista voisi päättää kirkon ylin päättävä elin, kirkolliskokous. Esityksiä kirkolliskokoukseen voivat tehdä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot sekä kirkolliskokousedustajat itse.

Kirkossa on parhaillaan tekeillä selvitys avioliittoon vihkimisen merkityksestä ja eri vaihtoehtojen vaikutuksesta kirkolle. Yhtenä vaihtoehtona on pohdittu myös vihkimisoikeudesta luopumista. Selvitys valmistuu lokakuun lopussa 2017 ja edennee kirkolliskokoukseen toukokuussa 2018.

Lisää aiheeseen liittyvää:

Kirkkohallituksen selvitys avioliittolain mutoksesta

Piispojen selonteko: "Kirkossa on tilaa erilaisille perheille"

Piispojen pastoraalinen ohje vapaamuotoisesta rukouksesta (pdf)