Uutislistaukseen

Kangasalan seurakunnalle on myönnetty ympäristödiplomi!

logo.png

Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntia varten suunniteltu väline, joka auttaa niitä kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaansa ympäristöystävälliseksi. Kangasalan kirkkoneuvosto teki lokakuun 2022 kokouksessaan päätöksen ympäristödiplomin hakemisesta seurakunnalle. Samalla kirkkoneuvosto osoitti sitoutumisensa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä riittävien resurssien järjestämiseksi. Myönnetty diplomi on osoitus siitä, että seurakunnassa on tehty hyviä, ympäristöön myönteisesti vaikuttavia toimia.

Kangasalan seurakunnassa ympäristötyötä on tehty pitkään mm. perustamalla ympäristötyöryhmä ja erilaisia ympäristödiplomin edellyttämiä toimenpiteitä on seurakunnassa vuosien mittaan otettu käyttöön laajasti. Syksyllä 2022 ympäristödiplomin hakuprosessia varten laaditun ympäristökatselmuksen teon tukena toimi seurakunnassa aiemmin tehty ja dokumentoitu ympäristötyö, ympäristötyöryhmälle lähetetyt kyselykaavakkeet sekä näitä täydentävät haastattelut. Seurakunnan nykyisessä ympäristötyöryhmässä toimii kahdeksan eri työalan edustajaa, joista yksi on nimetty vuonna 2016 myös ympäristövastaavaksi. Lisäksi seurakunnalle palkattiin syksyksi ympäristödiplomin hakuprosessissa avustanut projektityöntekijä. Jatkossa henkilökunnan ympäristökoulutusta sekä viestintää ympäristöön liittyvistä toimista tullaan lisäämään.

Ympäristöohjelman tärkeimmäksi tavoitteeksi Kangasalla nostettiin konkreettinen energiankulutuksen ja jätteen tuottamisen vähentäminen ja varsinkin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen on jo nyt kiinnitetty erityistä huomiota. Kirkon ilmastostrategia huomioidaan Kangasalan seurakunnassa myös mm. hankinnoissa, sijoitustoiminnassa, ympäristökasvatuksessa, toimissa ruokahävikin pienentämiseksi, kestävässä metsänhoidossa ja toimissa liikkumiseen liittyvien päästöjen vähentämiseksi.

Kangasalan seurakunta on laatinut sisäisiä ympäristökatselmuksia vuodesta 2006 lähtien ja nyt uusimman ympäristökatselmuksen pohjalta asetettiin tulevan diplomikauden tavoitteet ja laadittiin seurakunnan ympäristöohjelma kaudelle 2023–2028. Tästä vuodesta lähtien toiminta- ja taloussuunnitelmissa tullaan esittämään konkreettiset ympäristötavoitteet, joissa mm. seurataan kiinteistöjen sähkön, lämmön ja veden ominaiskulutusta sekä sekajätemäärän kehitystä.  

 

Taustaa

Kirkkohallitus on perustanut Kirkon ympäristödiplomin vuonna 2001 ja sen tarkoitus on auttaa kirkkoa saavuttamaan energia- ja ilmastostrategiassa ilmaistut tavoitteet, ja tarjota samalla seurakunnalle läpileikkaava työkalu ympäristöarvojen huomioimiseksi kaikissa sen toiminnoissa. Ympäristödiplomin avulla seurakunta osoittaa tietoisuutensa toimintaansa liittyvistä ympäristövaikutuksista ja asettaa tavoitteet mahdollisten ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Ympäristödiplomi myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan.

 

12.1.2023 08.17