Uutislistaukseen

Uskottu, toivottu, rakastettu. #seurakuntavaalit Suomen ev.lut kirkko. oranssinvärinen seurakuntavaalilogo

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

24.8.2022 13.35

Kangasalan seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon. Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Seurakuntatoimistossa, Kuohunharjuntie 22.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty Kangasalan seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Seurakuntatoimistoon, Kuohunharjuntie 22. Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.


Kangasala 23.5.2022
Kangasalan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Markku Tiilikainen
Puheenjohtaja