Uutislistaukseen

uskottu, toivottu, rakastettu #seurakuntavaalit

Kuulutus seurakuntavaalien ehdokasasettelusta

3.8.2022 15.38

Seurakuntavaalit toimitetaan 20.11.2022. Nyt on aika asettua ehdolle tuleviin vaaleihin.

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Kangasalan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2
momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023
alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä
mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty Kangasalan
seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka
täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa
ehdokkaaksi asettamiseen,
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai
työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten
on toimitettava to 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Seurakuntatoimistoon,
joka on avoinna syyskuussa ma ja ti klo 10-15, to klo 10-17 ja pe klo 10-13.
Seurakuntatoimiston osoite on Kuohunharjuntie 22.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana
Seurakuntatoimistosta ja verkkosivuilta
info.seurakuntavaalit.fi.

Kangasala 23.5.2022
Kangasalan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Markku Tiilikainen
Puheenjohtaja