Halataan! Parisuhteen rakkaustalkoot - kampanja eri-ikäisten parisuhteiden hyvinvoinnin lisäämiseksi

Parisuhteen rakkaustalkoot
• on tarkoitettu eri-ikäisille aikuisille pareille ja yksilöille
• sopii monenlaisille pareille kuten avio- ja avoparit, uusparit, samaa sukupuolta olevat ja seurustelevat parit
• sopii myös parisuhteesta haaveileville
• on tapahtumasarja, johon voi tulla yksin, parina tai ystävän kanssa
• on suunniteltu hyvän mielen ja parisuhdetaitojen vahvistamiseksi.

Kampanjaan kuuluvat tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet aikuiset (riippumatta suhteesta kirkkoon). Kaikkiin tapahtumiin voi tulla myös yksin tai ystävän kanssa.

Tapahtumat keskittyvät parisuhteeseen. Hengelliset tapahtumat kampanjaan liittyen ovat erikseen (kuten Rakkausmessu).

Nuori pari seisovat lähekkäin halauksessa.

Parisuhteen kuntokartoitus

Parisuhteen kuntokartoitus on keskustelu, jossa kumppanit puhuvat toisilleen suunnitellun mallin mukaan. Keskustelun lopussa he arvioivat itse oman suhteensa vahvoja alueita ja kehittämiskohtia. Parisuhteen kuntokartoituskeskustelu toteutetaan yhden päivän aikana viikonloppuisin ja arkena kahden päivän aikana.

Kuntokartoituskeskustelu
• on parin pysähdyspaikka tutkia ”missä me mennään”
• on yksilölle tila pohtia valmiuttaan uuteen parisuhteeseen
• sisältää kysymyksiä ja tehtäviä
• kestää kolme tuntia, välillä on reilu lounastauko
• on koulutettujen rakkaustalkkareitten ohjaama
• ei sovi akuutissa kriisissä oleville.

Keskustelumalli on kehitetty Kangasalla, ja se on uusi tapa vahvistaa parisuhteessa syvempää keskustelua. Kuntokartoituskeskustelu keskittyy parisuhteen vahvuuksiin, ja siinä käydään läpi monta parisuhteen keskeistä teemaa (sitoutuminen, tunteet, ristiriidat, sanat (vuorovaikutus), teot, luottamus ja anteeksiantaminen). Kuhunkin aiheeseen käytetään aikaa noin 20 minuuttia. Minkään aiheen puitteissa ei ole aikaa etsiä ratkaisuja hankauskohtiin vaan parisuhderemppa tarjoaa siihen mahdollisuuksia. Samat teemat, kysymykset ja tehtävät sopivat myös yksilöille, jotka kaipaavat parisuhdetta. Keskustelu on luottamuksellinen. Keskustelussa annetuista kysymyksistä ja tehtävistä kumppanit puhuvat niistä asioista, joista haluavat; he itse määrittävät keskustelun rajat.

Parisuhteen kuntokartoituskeskustelun ohjaa vapaaehtoinen pari, "rakkaustalkkarit". Rakkaustalkkarit ovat pariskunta tai työpari. He ovat pariskuntia, yksilöitä, joiden kumppani ei ole mukana sekä yksilöitä, joilla ei tällä hetkellä ole parisuhdetta. Rakkaustalkkareita yhdistää motivaatio kasvaa parisuhdetaidoissa. Rakkaustalkkarit ovat saanet koulutuksen tehtäväänsä ja ovat osana koulutusta tehneet parisuhteen kuntokartoituskeskustelun myös toisilleen. Keskustelussa heidän päätehtävänsä on tukea kumppaneita keskustelemaan toistensa kanssa antamalla tehtäviä ja kysymyksiä. Rakkaustalkkarit eivät neuvo, eivätkä arvioi keskusteluun tulleiden parisuhdetta eikä valmiuksia uuteen parisuhteeseen. Keskusteluun tullut pariskunta ja yksilöt tekevät omat johtopäätöksensä siitä, mitkä ovat vahvoja alueita ja mitkä kaipaavat kehittämistä.

Syksyn päivämäärät:

Yhden päivän aikana toteutettava kuntokartoituskeskustelu klo 10-15: 14.11., 11.10., 25.10.

Ilmoittaudu kuntokartoitukseen verkkolomakkeella

Iäkkäämpi pariskunta hymyilee.

Parisuhderemppa 

Parisuhderemppa sisältää luentoja ja teemapäiviä niiden osa-alueiden tueksi, jotka kaipaavat kehittämistä. Luentosarjan luennot striimataan Youtube-kanavallemme. Teemapäivät toteutetaan syksyllä 2020.

Luennot ovat käytännönläheisiä, huumorilla höystettyjä kuitenkaan aiheen kipukohtia ohittamatta. Jokaisella luennolla on rakkaustalkkareita kommentoimassa sisältöä omin kokemuksin.

Teemapäivät järjestetään syksyllä 2020 Kirkonkylän seurakuntakodilla ja niissä on mukana myös kaupungin työntekijöitä. Teemapäivät sisältävät kaksi muutaman tunnin kokonaisuutta, joiden välissä on tunnin lounastauko (omakustanteinen). Teemapäivät ovat sisällöltään saman henkisiä kuin luennot eli käytännönläheisiä, huumorilla höystettyjä, kipukohtia ohittamatta. Niissä on miniluentojen lisäksi yksilö- ja paritehtäviä ja jonkun verran myös yhteistä keskustelua. Myös teemapäivissä on Rakkaustalkkareita mukana jakamassa omia kokemuksiaan aiheesta.

Syksyn päivämäärät:

7.9. Luento: Avaimia parisuhteen vuorovaikutukseen.
14.9. Luento: Oivalluksia parisuhteen tunnetaitoihin.
19.9. Teemapäivä: Tunnetaitojen vahvistaminen.
21.9. Luento: Kipinöitä parisuhteen kosketukseen.
28.9. Luento: Perustyökaluja parisuhteen ristiriitoihin.
5.10. Luento: Syventäviä työkaluja parisuhteen ristiriitoihin.
24.10. Teemapäivä: Anteeksi - kuinka? Ymmärrystä ja taitoja anteeksiantamisen ja -saamisen teemoihin.

Viiniä ja flirttiä -ilta

20.11. klo 18.30-21 Kangasalan Nuorisoseuran Pirtissä Tapulinmäellä. Ilmoittaudu mukaan!