Halataan! Parisuhteen rakkaustalkoot

Vuonna 2020 seurakunta toteutti kampanjan eri-ikäisten parisuhteiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Parisuhteen rakkaustalkoot
oli tarkoitettu eri-ikäisille aikuisille pareille ja yksilöille. Kampanja oli suunniteltu hyvän mielen ja parisuhdetaitojen vahvistamiseksi.Kampanjaan kuuluivat tilaisuudet olivat maksuttomia ja niihin sai osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet aikuiset (riippumatta suhteesta kirkkoon). Kampanja onnistui korona -pandemian synnyttämiin erityisolosuhteisiin nähden hyvin.

Rakkausgaala

Tapahtumasarjan avasi  parisuhdejuhla, Rakkausgaala, Kanagasala salissa. Se kokosi vajaa 200 eri-ikäistä osallistujaa. 

 

Nuori pari seisovat lähekkäin halauksessa.

Parisuhteen kuntokartoitus

Keskeisessä osassa kampanjaa oli Parisuhteen kuntokartoituskeskustelu, joka kehitettiin Kangasalla kampanjaan liittyen. Se on uusi tapa vahvistaa parisuhteessa syvempää keskustelua. Kuntokartoituskeskustelu keskittyy parisuhteen vahvuuksiin, ja siinä käydään läpi monta parisuhteen keskeistä teemaa. Parisuhteen kuntokartoituskeskustelun ohjaa vapaaehtoinen pari, "rakkaustalkkarit".

Kuntokartoituskeskustelu
• on parin pysähdyspaikka tutkia ”missä me mennään”
• on yksilölle tila pohtia valmiuttaan uuteen parisuhteeseen
• sisältää kysymyksiä ja tehtäviä
• kestää kolme tuntia, välillä on reilu lounastauko
• on koulutettujen rakkaustalkkareitten ohjaama
• ei sovi akuutissa kriisissä oleville.

Parisuhteen kuntokartoituskeskusteluja tehtiin kampanjavuonna yhteensä 28 parille ja 4 yksilölle.  Lähes kaikki osallistujat kokivat kirjallisen palautteen perusteella keskustelun" todella hyödylliseksi ja antoisaksi".

Parisuhteen kuntokartoituskeskustelu vakiintui Perhetalon uudeksi parisuhdetyön muodoksi. 

 

 

Iäkkäämpi pariskunta hymyilee.

Parisuhderemppa 

Parisuhderemppa tarjosi tietoa ja työkaluja parisuhteen keskisiin haastekohtiin luentojen ja teemapäivien avulla. Keskeisiä aiheita olivat vuorovaikutus, tunnetaidot, kosketus ja seksuaalisuus sekä ristiriitojen ratkaiseminen.  Luennot striimattiin koronan takia Youtube-kanavallemmeLinkki avautuu uudessa välilehdessä.