Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunnan nykyinen kirkkovaltuusto on aloittanut työskentelyn tammikuussa 2015. Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 joka neljäs vuosi vaaleilla valittua jäsentä. Seuraavat seurakuntavaalit ovat marraskuussa 2018.

Mikä kirkkovaltuusto?

  • Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.
  • Valtuusto päättää mm. talousarviosta, kirkollisveroprosentista, virkojen perustamisesta ja rakennushankkeista.
  • Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon.
  • Kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa ohje- ja johtosäännöllä kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.
  • Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
  • Vaalikelpoinen henkilö seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu, 18 vuotta täyttänyt jäsen.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat avoimia. Seurakuntalaisia kutsutaan "lehtereille" seuraamaan valtuuston työskentelyä. Esityslistat ovat luettavissa ennen kokouksia verkkosivuillamme. Pöytäkirjat tallennetaan pöytäkirjat-sivulle pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

Syksyn viimeinen kokous ke 19.12.2018 klo 18.00 Suoraman srk-keskuksessa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkovaltuusto koolla Kirkonkylän seurakuntatakodissa
Kirkkovaltuuston pj. Timo Keskinen, varapj. Riina Sarkanen sekä kirkkoneuvoston varapj. Torsti Tulenheimo.
Kirkkovaltuuston pj. Timo Keskinen (kesk.), varapj. Riina Sarkanen sekä neuvoston varapj. Torsti Tulenheimo

Kirkkovaltuusto 2018

Hirvonen Jukka
Jussila Mikko
Järvenpää Mari
Kerttula Kari
Keskinen Timo (pj.)
Keskinen Ville
Kettunen Jouni
Koivukangas Timo
Koljonen Kari
Kylänlahti Kirsti
Laine Raili
Lehtiniemi-Eerola Heidi
Lumijärvi Helka
Mansikka-aho Juha
Mäkelä Jukka
Mäkijärvi Pirjo
Perkiö Minna
Perttula Tapio
Pyysalo Minna
Salminen Tuula
Salo Aimo
Sarkala Liisa
Sarkanen Riina (vara pj.)
Simojoki Pekka
Thomassen Anne-Mari
Tiilikainen Markku
Tuhola Sirkka
Tulenheimo Torsti

Uusmies Hannu

Vanhala Minna

Vanhanen Sakari

Villgren Timo
Yli-Hinkkala Juhani

Luottamushenkilöiden yhteystiedot yhteydenottoa varten.

Kirkkovaltuuston jäsenet puolueryhmittäin äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.

Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii talousjohtaja Annu Kuusisto.