Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti

  • johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
  • edustaa seurakuntaa ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
  • kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö hyväksyttiin kirkkovaltuuston 7.1.2015 kokouksessa, jonka jälkeen se lähti tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvoston avuksi kirkkovaltuusto on asettanut eri tehtäviä varten palvelun, kasvun ja yhteyden johtokunnat.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2019

puheenjohtaja kirkoherra Seppo Jarva
sihteeri vs.talousjohtaja Henri Lehtola

jäsen Timo Keskinen (vpj)
varajäsen Timo Honkola
jäsen Sanni Pesonen
varajäsen Satu Puntala
jäsen Liisa Sarkala
varajäsen Minna Pyysalo
jäsen Markku Tiilikainen
varajäsen Ville Keskinen
jäsen Jukka Hirvonen
varajäsen Tuula Salminen
jäsen Heini Kivimäki-Hietanen
varajäsen Mirja Jussila
jäsen Juha Koskimäki
varajäsen Timo Waris
jäsen Tapio Perttula
varajäsen Matti Rauhalahti
jäsen Sirkka Tuhola
varajäsen Maija Kirvesoja
jäsen Riina Sarkanen
varajäsen Krista Kurppa
jäsen Aimo Salo
varajäsen Pasi Sieranoja

Ota yhteyttä

hallintokappalainen
Kiinteistöpalvelut Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinnolliset asiat ja kiinteistöpäällikön tehtävät.

talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut