Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti

  • johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
  • edustaa seurakuntaa ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
  • kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö hyväksyttiin kirkkovaltuuston 7.1.2015 kokouksessa, jonka jälkeen se lähti tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvoston avuksi kirkkovaltuusto on asettanut eri tehtäviä varten palvelun, kasvun ja yhteyden johtokunnat.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2018

JÄSEN VARAJÄSEN
Seppo Jarva, kirkkoherra, puheenjohtaja  
Torsti Tulenheimo, varapuheenjohtaja  Timo Koivukangas
Jukka Hirvonen Jyrki Jaakkola
Pirjo Mäkijärvi Helka Lumijärvi
Aimo Salo Ari Wallenius
Liisa Sarkala Sanni Pesonen
Henriikka Tarri Tuula Salminen
Anne-Mari Thomassen Raili Laine
Sirkka Tuhola Lehtiniemi-Eerola Heidi
Sakari Vanhanen Ville Keskinen
Markku Tiilikainen Minna Pyysalo
Juhani Yli-Hinkkala Tapio Perttula

Kirkkoneuvoston sihteerinä toimii talousjohtaja.

Syksyn viimeiset kokoukset pidetään
20.11.2018
11.12.2018