Kangasalan torilla ihmishuutokauppa 25.5.


Helatorstaina 25.5. järjestettiin yhteisen torijuhlan yhteydessä ihmishuutokauppa. Yhteisvastuukeräyksen hyväksi pystyi laillisesti huutamaan 1-2 tunnin työtehtävää varten seurakuntamme papin tai kanttorin. Huutokauppa tuotti yhteensä 1430 euroa Yhteisvastuu 2017 -keräykseen!

 

Huutokaupan säännöt:

  • Aloitushinta huudolla on 20 euroa. Maksu käteisellä.
  • Työtehtävät ovat ennakkoon sovittuja tai ne sovitaan huudettavan ja huutajan välillä erikseen. Ennakkoon sovittuja työtehtäviä ovat mm. siivousapu, karjalanpiirakoiden leivonta, lenkkiseura, tietotekniikassa auttaminen ja musisointi. Huutokauppaluettelo on nähtävillä viikkoa ennen huutokauppaa seurakunnan nettisivuilla ja Kahvila Seurahuoneella.
  • Kaupattavat tuotteet (huutokauppaluettelo) ovat esillä viikkoa ennen huutokauppaa seurakunnan verkkosivuilla sekä kahvila SeurahuoneellaTyötehtävän tulee tapahtua vuoden 2017 aikana
  • Huutokaupan tuotto lahjoitetaan Yhteisvastuukeräykseen

Tutustu tuotteisiin - huutokauppaluettelo

Yhteisvastuuhuutokaupan mustavalkoinen mainos.

Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa

Mitä on ihmiskauppa?
Ihmiskauppa on vakava yksilöön kohdistuva rikos ja ihmisoikeusloukkaus. Ihmiskaupalla tarkoitetaan rikollista toimintaa, jossa rikoksentekijä vaikuttaa uhrinsa päätöksentekokykyyn esimerkiksi erehdyttämällä, alistamalla tai käyttämällä hyväksi uhrin haavoittuvaista tai rikoksentekijästä riippuvaista asemaa. Tekijä saattaa näin uhrinsa hyväksikäytön kohteeksi.

Esimerkiksi luottavaisin mielin ulkomaille vaateliikkeeseen myyjäksi lähtenyt on todellisuudessa päätynyt kauppaamaan seksiä kadulle tai kokki pakotettu tekemään ravintolassa ympäripyöreitä päiviä ilman palkkaa.

Kuka on uhri tai kauppias?
Tyypillistä ihmiskaupan uhria ei ole. Hän voi olla mies tai nainen, nuori tai vanha, suomalainen tai ulkomaalainen. Pelko, häpeä ja tiedottomuus omasta tilanteesta estävät ihmiskaupan uhria hakemasta apua itselleen. Samalla ne ovat keinoja, joilla ihmiskauppias kontrolloi uhriaan. Ihmiskauppaa ilmenee monissa eri muodoissa ja uhrien tunnistaminen on haastavaa. Suomessa tunnistettuja ihmiskauppatapauksia on vuosittain noin 50−60.

Tekijäkään ei useimmiten näytä ulospäin mitenkään poikkeavalta. Hän voi olla esimerkiksi uhrin sukulainen, puoliso tai työnantaja, jolla on usein samaa etnistä taustaa uhrin kanssa. Ihmiskauppias tuntee valtakulttuurin säännöt ja käyttää hyväkseen uhrin tietämättömyyttä. Ihmiskauppaa tapahtuu myös ihmissalakuljetuksen ja maahantulon järjestämisen yhteydessä, mutta harvemmin on kyse varsinaisesta järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Mihin yhteisvastuulla kerätty raha käytetään?

Suomessa yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja kehittämällä tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä. Ihmiskaupan uhreille tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen sekä mahdollisuus tulkin käyttöön ja oikeudelliseen neuvontaan. Kerätyillä varoilla vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja. Avun vievät perille Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ryPro-tukipiste ry ja Rikosuhripäivystys.

 

Keräysvaroin tuettava kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän itselleen ja omaisilleen lähellä kotiseutuaan. Yhteisvastuun vuoden 2017 kansainvälisenä esimerkkikohteena on Lähi-itä. Jordaniassa avustustyön painopisteenä on koulutus ja psykososiaalinen tuki leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville noin 12−30-vuotiaille Syyrian pakolaisille. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi. Nuorille annetaan tukea, jotta he välttäisivät pakomatkalla vaanivat vaarat kuten ihmiskaupan ja ‑salakuljetuksen. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.