Tietokone ja silmälasit.

Selostus rekisteröityjen oikeuksista

Kangasalan seurakunnassa ylläpidetään henkilörekistereitä. Tietoturvaa ja rekisteröityjen henkilötietojen suojausta varten eri tarkoituksia varten on omat rekisterinsä. Seurakunta ylläpitää rekistereitä sekä lain perusteella että henkilöiden suostumuksella omaa toimintaansa varten.

Henkilötietojentarkistamislomake

Yleistietoa tietosuojasta

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on

  • oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa
  • oikaista virheelliset henkilötiedot ja täydentää puutteelliset henkilötiedot
  • oikeus poistaa vanhentuneet tiedot
  • oikeus peruuttaa suostumus, johon henkilötietojen käsittely on perustunut
  • oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen silloin kun käsittely perustuu suostumukseen, sopimukseen ja käsittely on automatisoitua
  • oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
  • oikeus saada ilmoitus tietoturvaloukkauksista
  • oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Oikeus on henkilöllä itsellään tai hänen huoltajallaan.

Kangasalan seurakunnassa ei tehdä automatisoituja päätöksiä eikä henkilöitä profiloida henkilötietojen perusteella.

Rekisteröityjen oikeuksissa avustaa tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaava

Kangasalan seurakunnan tietosuojavastaava on Mika Akkanen, PL 226, 33101 Tampere, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi ja 050 441 1567.

Henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetulle on oikeus tehdä valitus lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetulla on myös oikeus keskeyttää lainvastainen henkilötietojen käsittely.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

 

Kirkon jäsenrekisteristä ja kirkonkirjoista vastaa kirkkoherra (seppo.jarva@evl.fi; 040 309 8100). Muiden henkilörekistereiden osalta yhteyshenkilönä on hallintokappalainen (henri.lehtola@evl.fi; 040 309 8007).

Henkilötietojen tarkastus- ja korjaamispyyntö osoitetaan Kangasalan seurakunnalle. Seurakunnan velvollisuutena on huolellisesti tarkistaa, että henkilötietojen tarkastusta pyytää siihen oikeutettu henkilö.

Kangasalan seurakunta

Kuohunharjuntie 22

36200 Kangasala

kangasalan.seurakunta@evl.fi

 

Kangasalan seurakunta 25.5.2018, päivitetty 2.11.2020