Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Kangasalan seurakunta laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman, jotka kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto hyväksyvät ennen vuoden vaihdetta. Suunnitelma luo toiminnalliset ja taloudelliset raamit seurakunnan tehtävän toteuttamiselle. Talousarvion laadintaan on osaltaan vaikuttanut viime vuosina yleinen taloudellinen tilanne Suomessa sekä kirkon aseman muuttuminen maassamme.

Taloudellisilla sopeutustoimilla halutaan turvata seurakunnan perustehtävän hoitaminen, joka on tiivistetty kahteen toiminta-ajatukseen:  Seurakuntamme tehtävänä on herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen Jumalaan sekä seurakuntamme luo tilan ja paikan monipuoliseen Jumalan ja ihmisen kohtaamiseen.

Painopistealueina toiminnan suunnittelussa on mm. määrätietoisesti lisätä vapaaehtoisten mahdollisuuksia toimia seurakunnassamme sekä innostaa seurakuntalaisia elämään moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös


Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:9,3).

Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuusto kokouksessaan 22.2.2017 hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

  • Seurakunnan toimintatuotot olivat 1.018.057,61 euroa ja toimintakulut 5.856.262,14 euroa.
  • Toimintakate eli käyttötalouden nettomenot olivat 4.837.963,79 euroa. 
  • Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli 667.213,57 euroa. 
  • Tilikauden tulos oli poistojen jälkeen 316.980,20 euroa ylijäämäinen.

Tuloksen vahvistumiseen arvioidusta vaikuttivat pääosin verotulojen ylittyminen sekä toimintakulujen alittuminen ennalta arvioidusta.

Toimintakertomus (Tasekirja) 2017

Henkilöstökertomus 2017

Kangasalan seurakunnan violetti tasekirja 2016 pöydällä