Seurakuntahallinnon esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston esityslistat ilmestyvät pääsääntöisesti verkkosivuille luottamushenkilöille tapahtuvan postituksen yhteydessä. Esityslistat ovat nähtävillä siihen saakka, kunnes pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu verkossa.

Esityslistoihin ja pöytäkirjoihin on tehty sihteerien toimesta ne poistot, jotka julkisuuslain  salassapitosäännökset ja henkilötietolaki edellyttävät. Liitteitä ei julkaista verkossa. Liitteet ovat  nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

Pöytäkirjat on ladattu sivuille pdf-tiedostoina. Tällä hetkellä tiedostot eivät ole saavutettavuuslain mukaisesti saavutettavia. Pöytäkirjojen ja esityslistojen sisältöjä voi pyytää talousjohtajalta.