Kolehdit

Jumalanpalveluksissa tai tapahtumissa kerätään kolehti, joka käytetään oman seurakunnan toimintaan tai ohjataan esimerkiksi yhdistyksen tai lähetysjärjestön kautta eteenpäin avuntarvitsijoille. Kolehdilla, eli rahallisella keräyksellä annetaan tukea niin lähelle kuin kauas.

Kolehti perustuu Raamatun kehotukseen auttaa puutteessa olevia. Kirkkohallitus määrittelee pääosan kirkkopyhien kolehdinkeräyskohteista, osasta päättää hiippakunnan tuomiokapituli ja osasta seurakuntamme kirkkoneuvosto. Kolehtikohde ilmoitetaan aina ennen kolehdin keräämistä.

Viininpunainen kolehtihaavi ja käsi

KOLEHDIT 2018

Marraskuu

04.11.
416,55€ Bangladeshin köyhien naisten, lasten ja maattomien ravitsemus-, terveys- ja turvallisuusolosuhteiden parantamiseen Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta

03.11. ja 11.11.
833,38 € Kristittyjen yhteiseen työhön naisten ja tyttöjen oikeuksien esillä pitämiseksi ja edistämiseksi Vastuu-viikon kautta.

18.11.
740,97€ Seurakuntaa synnyttävään ja vahvistavaan työhön islamilaisilla alueilla Etu-Aasiassa ja Kaukasiassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

25.11.
258,70€ Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä alueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Lokakuu

07.10.
246,85€ Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

14.10.
363,20€ Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä ruokapankkitoiminnan turvaaminen ja tehostaminen Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun kautta.

21.10.
639,14 € Kirkosta vieraantuneiden ihmisten tavoittamiseen suunnatun toiminnan kehittämiseen ja levittämiseen myös muihin seurakuntiin Tuomasmessun 30-vuotis juhlavuonna.

28.10.
532,35 € Sananlähteellä-iltojen työn tukeminen.

Syyskuu

02.09.
357,70€ Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallituksen kautta

09.09.
289,65 € Hengellisen matkakumppanuuden ja hengellisen ohjauksen tukemiseksi hiippakunnan seurakunnissa Tampereen hiippakunnan kautta.

16.09.
735,35 € Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta.

23.09.
611,85 € Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Nigeriassa Suomen Gideonit ry:n kautta.

30.09.
537,05 € Lapsi- ja perhetyöhön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen Nuori Kirkko ry:n kautta.


 

Elokuu

05.08.
472,50€ Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyön tukemiseen sekä nuorten aikuisten toimintaan.

12.08.
877,09 € Lasten, nuorten ja aikuisten raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen raamatunlukuoppaiden sekä muun raamattutyön kautta.

19.08.
378,88 € Japanin evankelis-luterilaisen kirkon Tokion uusiin toimitiloihin Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys ry:n kautta.

26.08.
587,60 € Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.

 

Heinäkuu

1.7.
515,72€ Lähetystyölle, hiippakunnan nimikkolähettien Sakari ja Päivi Löytyn työn tukemiseen Namibian ev. lut. kirkossa, Suomen Lähetysseuran kautta.

8.7.
892,40 € Ihmiskaupan vastaiseen työhön Mekong-alueella Suomen Lähetysseuran kautta.

15.7.
340,15 € Ystävyysseurakunnassamme Raivolassa tehtävän pyhäkoulutyön tukemiseen

22.7.
740,59 € Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.

29.7.
765,74 € Nuorten ja varhaisnuorten leiri- ja retkeilytoiminnan tukeminen Partaharjusäätiön kautta.

 

Kesäkuu

3.6.
278,80 € Kirkon ulkosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen kautta.

10.6.
350,25 € Kansan Raamattuseuran tekemään evankelioimistyöhön.

17.6.
1020,55 € Seurakunnissa tehtävän nuoriso-, erityisnuoriso- ja rippikoulutyön tukemiseen ja kehittämiseen Nuori Kirkko ry:n kautta.

23.6.
328,70 € Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta.

24.6.
572,74 € Ystävyysseurakunnassamme Viron Põltsamaalla tehtävään nuorisotyön tukemiseen.

Toukokuu

6.5.
136,25 € Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.

10.5.
509,14 € Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta.

13.5.
330,75 € Viron kirkon lähetyskeskuksen työn tukemiseen Lähetysyhdistys Rauhan Sanan kautta.

19.5. ja 20.5.
1013,26 € Seurakuntatyöhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.

27.5.
731,82 € Tansaniassa ja Eritreassa sijaitsevien kuurojen koulujen tukemiseen Kuurojen Lähetys ry:n kautta.

 

Huhtikuu

1.4.
1107,45 € Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

2.4.
439,46 € Lähetysyhdistys Kylväjän tekemä pakolaistyö.

8.4.
613,74 € Työhön Keski-Aasiasta ja Lähi-Idästä Eurooppaan tulevien maahanmuuttajien parissa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta.

15.4.
494,75 € Nimikkolähettien Sari ja Vesa Lehtelän työn tukemiseen Israelissa SLS:n kautta.

22.4.
553,57 € Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa Suomen Pipliaseuran kautta.

29.4.
380,45 € Raamatunkäännöstyöhön Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n kautta.

 

Maaliskuu

4.3.
453,15 € Lapsi-, nuoriso- ja opiskelijayhteistyöhön Herättäjä-Yhdistyksen kautta.

11.3.
955,74 € Seurakuntien tyttö- ja poikatyön tukemiseen Nuori Kirkko ry:n kautta.

18.3.
469,26 € Naisten toimeentulon parantamiseksi kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

25.3.
168,80 € Sovinnon ja rauhan työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.

29.3.
1443,20 € Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemiseen Keniassa SLEY:n kautta.

30.3.
460,45 € Raamattutyöhön Kiinassa Suomen Pipliaseuran kautta.

31.3.
277,07 € Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Helmikuu

4.2.
484,80 € Yhteisvastuukeräykselle Kirkkopalvelut ry:n kautta

11.2.
303,37 € Aurinkorannikon suomalaiselle ev.lut. seurakunnalle.

18.2.
467,56 € Medialähetystyöhön Intiassa Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta.

25.2.
219,32 € Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

Tammikuu

1.1.
203,06 € Kiinan raamattutyöhön Suomen Pipliaseuran kautta.

6.1.
557,70 € Evankelioimistyöhön Aasiassa Suomen Lähetysseuran kautta

7.1.
117,95 € Aarrearkku -lasten leiritoiminnan tukemiseen Virossa Evankelinen lähetysyhdistys-ELY ry:n kautta

14.1.
293,21 € Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

21.1.
210,10 € Kristittyjen ykseyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen neuvoston kautta.

28.1.
271,55 € Seurakuntaa synnyttävään ja vahvistavaan työhön islamisilla alueilla Etu-Aasiassa ja Kaukasiassa Lähetysyhdistys Kylväjät ry:n kautta.

KOLEHDIT 2017

Joulukuu

3.12.
1475,48 € Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä alueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta.

6.12.
2785,87 € Veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuun kautta.

10.12.
304,55 € Radio Deille Kristillisen radiotyön tukemiseen.

17.12.
332,50 € Paikallisille veteraanijärjestöille.

24.12.
2767,20 € Ystävyysseurakunnassamme Viron Pöltsamaalla tehtävään seurakuntatyöhön.

25.12.
926,23 € Ystävyysseurakunnassamme Tansanian Mwikassa tehtävään seurakuntatyöhön.

26.12.
179 € Ystävyysseurakunnassamme Venäjän Raivolassa tehtävään seurakuntatyöhön.

27.12.
163,72 € Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kangasalan osaston työlle.

31.12.
437,40 € Oman seurakunnan perhediakoniaan.

Marraskuu

4.11. ja 5.11.
786,20€ Raamatun opetuksen ja koulutukseen Aasiassa ja Afrikassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

12.11.
237,80€ Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

19.11.
350,82€ Raamatunlähetystyöhön Suomen Gideonit ry:n kautta.

26.11.
414,60€ Kirkosta vieraantuneiden ihmisten tavoittamiseen suunnatun toiminnan kehittämmiseen ja levittämiseen myös muihin seurakuntiin Tuomasyhteisön kautta.

Lokakuu

1.10.
471,12€ Seurakuntien lasten ja nuorten toiminnalle Nuori Kirkko ry:n kautta.

08.10.
184,70€ Kiinan raamattutyöhön Suomen Pipliaseuran kautta.

15.10.
438,12€ Maaseudun tukihenkilöverkon toimintaan Maaseudun tukihenkilörahaston kautta.

22.10.
282,74€ Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.

29.10.
1926,4€ Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla "Todistamme Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta". Kolehti käytetään tavoittavaan työhön uusien seurakuntien syntymiseksi.

Syyskuu

03.09.
661,95 € Kristilliseen nuoriso- ja opiskelijatyöhön Kansan raamattuseuran säätiön kautta

10.09.
165,27€ Jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyden vahvistamiseen Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta.

17.09.
116,97 € Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa Suomen Merimieskirkon kautta.

24.09.
285,97€ Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

Elokuu

06.08.
347,47 € Etiopiassa tehtävään lähetystyöhön Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta 

13.08.
388,51€ Kirkon ulkosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen kautta

20.08.
726,35 € Synnytysklinikan rakentamiseen Jubaan, Etelä-Sudaniin Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta.

27.8.
351,85 € Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen Kirkkohallituksen kautta

Heinäkuu

02.07.
868,19 € Kristilliseen radiotyöhön Radio Dein kautta.

09.07.
380,80 € Seurakuntien tyttö- ja poikatyön tukemiseen ja kehittämiseen Suomen Tyttöjen ja Poikien keskuksen kautta.

16.07.
864,29 € Nimikkölähettien Sakari ja Päivi Löytyn työn tukemiseen Namibian ev. lut. kirkossa, Suomen Lähetysseuran kautta.

23.07.
486,17 € Ystävyysseurakunnan toiminnan tukemiseen Viron Pöltsamaalla.

30.07.
591,90 € Seurakuntien tekemän nuorisotyön tukemiseen Nuorten keskuksen kautta.

Kesäkuu

04.06.
596,45 € Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla "Rakennamme yhdessä rauhaa ja sovintoa".

11.6.
297,05 € Valtakunnallisten Herättäjäjuhlien järjestämiseen Nilsiässä.

18.6.
1556,74 € Naisten toimeentulon parantamiseksi kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

24.6.
400,90 € Taloudessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta.

25.6.
503,42 € Nuorten ja varhaisnuorten leiri- ja retkeilytoiminnan tukeminen Partaharju-säätiön kautta.

Toukokuu

07.05.
429,85 € Rukouselämän ja hengellisen ohjauksen vahvistamiseen koulutusten avulla Hiljaisuuden Ystävien kautta.

14.05.
385,38 € Merimieskirkon työhön Rauman ja Kemin satamissa Suomen merimieskirkko ry:n kautta.

21.5.
441,64 € Kirkkopäivien järjestämiseen  Kirkkopalvelut ry:n kautta

28.5.
348,82 € Työ Keski-Aasiasta ja Lähi-idästä Eurooppaan tulevien maahanmuuttajien parissa.

 

Huhtikuu

02.04.
180,45 € Seurakuntadiakonian tehostamiseen ja kehittämiseen

09.04.
511,85 € Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta

13.04.
1528,23 € Nimikkolähetti Pauli Vanhasen ja hänen perheensä työn tukemiseen Keniassa

14.04.
515,71 € Nimikkolähettien Sari ja Vesa Lehtelän työn tukemiseen Jerusalemissa

16.04.
990,29 € Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon

17.04.
372,65 € Ihmiskaupan vastaiseen työhön Kyproksella

23.04.
373,03 € Lukutaitoa naisille Afrikassa –ohjelmaan Suomen Pipliaseuran kautta

30.04.
549,45 € Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Indonesiassa.

 

Maaliskuu

05.03.
519,82 € Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.

12.03.
468,15 € Evankelis-luterilaisen seurakunnan perustamiseen Tallinnan Lasnamäen lähiöön

19.03.
894,94 € Ystävyysseurakunnassa Viron Põltsamaalla tehtävään nuorisotyöhön

26.03.
486,45 € Lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön Herättäjä-Yhdistyksen kautta

 

Helmikuu

05.02.
594,95 € Yhteisvastuukeräykselle Kirkkopalveluiden kautta

12.02.
325,14 € Teologiselle koulutukselle Suomen Lähetysseuran kautta

19.02.
554,55 € Kiinan ja muun Aasian kristilliseen mediatyöhön Medialähetys Sanansaattajien kautta

26.02.
256,30 € Pyhäkoulu tunnetuksi Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY ry:n kautta

 

Tammikuu

01.01.
292,29 € Ystävyysseurakunnassa Tansanian Mwikassa tehtävään työhön

06.01.
252,75 € Julistus- ja seurakuntatyöhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta

08.01.
526,65 € Lapsityölle, Luukkaan evankeliumiin pohjautuvan, lapsille suunnatun Jeesuksen jäljillä – elokuva dvd:n jakamiseen lapsiperheille

15.01.
302,28 € Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille

22.01.
211,40 € Kristittyjen ykseyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta

29.01.
325,05 € Kansainväliseen diakoniatyöhön