Koululaistyön ja nuorisotyön työntekijöiden yhteystiedotAntti Kahra

nuorisotyönohjaaja

Virkavapaalla 30.8.2021 alkaen.