Uutislistaukseen

Kuulutus: Määräaikaisen hautaoikeuden päättyminen

19.1.2018 11.29

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 16.1.2018 siirtää seuraavien hautojen hallintaoikeuden takaisin seurakunnalle. Kyseisten hautojen hallinta-aikaa ei ole uusittu hallinta-ajan päätyttyä vuonna 2017.

Kangasalan seurakunnan hautausmailla sijaitsevien, alla mainittujen hautojen hallinta-aika on päättynyt. Hautaoikeuden haltijalle tarjotaan tilaisuus poistaa haudalta hautamuistomerkki 31.10.2018 mennessä. Kyseisen päivämäärän jälkeen hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta (hautaustoimilaki 457/2003 14 § 3 mom.).

Tämä kuulutus koskee niitä hautoja, joille ei ole merkitty haltijaa tai joiden haltijaa ei ole tavoitettu kirjeitse. Lisäksi näille haudoille on asetettu asiaa koskeva ilmoitus.

Asiaa koskevissa tiedusteluissa voi kääntyä seurakuntapuutarhurin puoleen p. 040 309 8030.

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto

Hautatunnus  

Huutijärven (Itäinen) hautausmaa:                

1-08-04-007-008                         

1-08-04-030                                 

1-08-04-031                                 

1-08-04-034                                 

1-08-04-035                                 

1-08-05-005                                 

1-08-05-016-017                         

1-08-05-021                                 

1-08-05-022                                 

1-08-05-023                                 

1-08-05-027-028                         

1-08-05-033    

Sahalahden hautausmaa     

7-01-00-357-358                         

 

Lista julkaistaan myös paikallislehdissä tammikuussa 2018.