Halataan! Parisuhteen rakkaustalkoot

Vuonna 2020 seurakunta toteutti kampanjan eri-ikäisten parisuhteiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Parisuhteen rakkaustalkoot
• tarkoitettu eri-ikäisille aikuisille pareille ja yksilöille
• sopii monenlaisille pareille kuten avio- ja avoparit, uusparit, samaa sukupuolta olevat ja seurustelevat parit
• sopii myös parisuhteesta haaveileville
• tapahtumasarja, johon voi tulla yksin, parina tai ystävän kanssa
• suunniteltu hyvän mielen ja parisuhdetaitojen vahvistamiseksi.

Kampanjaan kuuluivat tilaisuudet olivt maksuttomia ja niihin sai osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet aikuiset (riippumatta suhteesta kirkkoon). Tapahtumat keskittyivät parisuhteeseen. Kaikkiin tapahtumiin sai tulla yksin tai ystävän kanssa.

 

Nuori pari seisovat lähekkäin halauksessa.

Parisuhteen kuntokartoitus

Parisuhteen kuntokartoitus on keskustelu, jossa kumppanit puhuvat toisilleen suunnitellun mallin mukaan. Keskustelun lopussa he arvioivat itse oman suhteensa vahvoja alueita ja kehittämiskohtia. Parisuhteen kuntokartoituskeskustelu toteutetaan yhden päivän aikana viikonloppuisin ja arkena kahden päivän aikana.

Kuntokartoituskeskustelu
• on parin pysähdyspaikka tutkia ”missä me mennään”
• on yksilölle tila pohtia valmiuttaan uuteen parisuhteeseen
• sisältää kysymyksiä ja tehtäviä
• kestää kolme tuntia, välillä on reilu lounastauko
• on koulutettujen rakkaustalkkareitten ohjaama
• ei sovi akuutissa kriisissä oleville.

Keskustelumalli on kehitetty Kangasalla, ja se on uusi tapa vahvistaa parisuhteessa syvempää keskustelua. Kuntokartoituskeskustelu keskittyy parisuhteen vahvuuksiin, ja siinä käydään läpi monta parisuhteen keskeistä teemaa (sitoutuminen, tunteet, ristiriidat, sanat (vuorovaikutus), teot, luottamus ja anteeksiantaminen). Kuhunkin aiheeseen käytetään aikaa noin 20 minuuttia. Minkään aiheen puitteissa ei ole aikaa etsiä ratkaisuja hankauskohtiin vaan parisuhderemppa tarjoaa siihen mahdollisuuksia. Samat teemat, kysymykset ja tehtävät sopivat myös yksilöille, jotka kaipaavat parisuhdetta. Keskustelu on luottamuksellinen. Keskustelussa annetuista kysymyksistä ja tehtävistä kumppanit puhuvat niistä asioista, joista haluavat; he itse määrittävät keskustelun rajat.

Parisuhteen kuntokartoituskeskustelun ohjaa vapaaehtoinen pari, "rakkaustalkkarit". Rakkaustalkkarit ovat pariskunta tai työpari. He ovat pariskuntia, yksilöitä, joiden kumppani ei ole mukana sekä yksilöitä, joilla ei tällä hetkellä ole parisuhdetta. Rakkaustalkkareita yhdistää motivaatio kasvaa parisuhdetaidoissa. Rakkaustalkkarit ovat saanet koulutuksen tehtäväänsä ja ovat osana koulutusta tehneet parisuhteen kuntokartoituskeskustelun myös toisilleen. Keskustelussa heidän päätehtävänsä on tukea kumppaneita keskustelemaan toistensa kanssa antamalla tehtäviä ja kysymyksiä. Rakkaustalkkarit eivät neuvo, eivätkä arvioi keskusteluun tulleiden parisuhdetta eikä valmiuksia uuteen parisuhteeseen. Keskusteluun tullut pariskunta ja yksilöt tekevät omat johtopäätöksensä siitä, mitkä ovat vahvoja alueita ja mitkä kaipaavat kehittämistä.

 

Iäkkäämpi pariskunta hymyilee.

Parisuhderemppa 

Parisuhderemppa sisältää luentoja ja teemapäiviä niiden osa-alueiden tueksi, jotka kaipaavat kehittämistä. Teemapäivät toteutettiin syksyllä 2020. Luentosarjan luennot striimattiin Youtube-kanavallemme.

Luennot ovat käytännönläheisiä, huumorilla höystettyjä kuitenkaan aiheen kipukohtia ohittamatta. Jokaisella luennolla on rakkaustalkkareita kommentoimassa sisältöä omin kokemuksin.

Teemapäivät järjestetään syksyllä 2020 Kirkonkylän seurakuntakodilla ja niissä on mukana myös kaupungin työntekijöitä. Teemapäivät sisältävät kaksi muutaman tunnin kokonaisuutta, joiden välissä on tunnin lounastauko (omakustanteinen). Teemapäivät ovat sisällöltään saman henkisiä kuin luennot eli käytännönläheisiä, huumorilla höystettyjä, kipukohtia ohittamatta. Niissä on miniluentojen lisäksi yksilö- ja paritehtäviä ja jonkun verran myös yhteistä keskustelua. Myös teemapäivissä on Rakkaustalkkareita mukana jakamassa omia kokemuksiaan aiheesta.