Rukous - Sydämen puhetta Jumalalle

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.
Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.
(Fil. 4:6–7)

Yhteiset rukoushetket

Rukoilla voi ääneen yhdessä muiden kanssa tai sanattomasti itsekseen.

Rukouspiiri maanantaisin
klo 9-10 Seurahuoneella.

Keskiviikon aamurukoushetki
Kangasalan kirkossa klo 8.30-8.50.

Kotien rukousillat Ruutanassa
Tiedustelut Jyrki Mäkiö p. 040 508 3188.

rukoilijat