Kolehdit

Jumalanpalveluksissa tai tapahtumissa kerätään kolehti, joka käytetään oman seurakunnan toimintaan tai ohjataan esimerkiksi yhdistyksen tai lähetysjärjestön kautta eteenpäin avuntarvitsijoille. Kolehdilla, eli rahallisella keräyksellä annetaan tukea niin lähelle kuin kauas.

Kolehti perustuu Raamatun kehotukseen auttaa puutteessa olevia. Kirkkohallitus määrittelee pääosan kirkkopyhien kolehdinkeräyskohteista, osasta päättää hiippakunnan tuomiokapituli ja osasta seurakuntamme kirkkoneuvosto. Kolehtikohde ilmoitetaan aina ennen kolehdin keräämistä.

Viininpunainen kolehtihaavi ja käsi

KOLEHDIT 2019

Heinäkuu

7.7.

478 € Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta.

14.7.

882,28 € Nuorten päihteettömyyttä tukeviin tapahtumiin ja tempauksiin Sininauhasäätiön kautta.

13.7. ja 21.7.

958,61 € Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaamiseksi ja tehostamiseksi Kirkkopalveluiden kautta.

27.7. ja 28.7.

2466,99 € Uusheräyksen toiminnan tukemiseen Heinäkallion leirikeskuksessa ja Kalajoen kr. opistolla.

 

Kesäkuu

2.6.

419,26

9.6.

348,15 € Kristillisten seurakuntien vahvistamiseen islamilaisessa maailmassa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta.

15.6., 16.6. ja 22.6.

1509,67 € Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori Kirkko ry:n kautta.

23.6.

451,48 € Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen Kirkkohallituksen kautta.

30.6.

893,08 € Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Toukokuu

5.5.

338,22 € Toivoa naisille mediatyöhön Aasiassa, Lähi-Idässä ja Itä-Euroopassa Medialähetys Sanansaattajien kautta.

12.5.

376,02 € Pyhäkoulutyöhön Raivolassa ja nuorisotyöhön Pöltsamaalla (Kangasalan seurakunnan ystävyysseurakuntia) Kirkkohallituksen kautta.

19.5. ja 25.5.

1040,14 € Evankelioimistyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.

26.5.

660,27 € Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

 

Huhtikuu

07.4.
449,42€ Kirkon ulkosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen kautta.

14.4.
368,25€ Syrjäytetyssä asemassa olevien hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.

18.4.
1890,89€ Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemiseen Kenian lähialueilla SLEY:n kautta.

19.4.
278,07€ Nimikkolähettien Sari ja Vesa Lehtelän työn tukemiseen Israelissa SLS:n kautta.

21.4.
1185,96€ Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16 vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. Suomen Pipliaseuran kautta.

22.4.
300,34€ Lähetysyhdistys Kylväjän tekemälle pakolaistyölle, jonka koordinaattorina toimii nimikkolähetti Mikko Puhalainen

28.4.
418,67€ Raamattulähetystyöhön Kiinassa Suomen Pipliaseuran kautta.
 

Maaliskuu

03.03. ja 06.03.
725,33€ Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi.

10.03.
148,37€ Lapsi- ja perhetyöhön kotimaassa sekä Virossa Evankelisen lähetysyhdistyksen kautta.

17.03. ja 23.03.
1456,11€ Aids-orpojen lasten ja nuorten leiripäivien järjestämiseen ystävyysseurakunnassamme Tansanian Mwikassa.

24.03.
693,30€ Herättäjä-Yhdistyksen kansainväliseen työhön käytettäväksi Senegalissa kirkon rakentamiseen Fatickissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimauttamiseen.

31.03.
670,35€  Raamattujen lahjoittamiseksi koululaisille, sotilaille ja vangeille Suomen Gideonit ry:n kautta. 

Helmikuu

03.02.
958,86€ Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Yhdenvertainen oikeus koulutukseen, Kirkkopalvelut ry:n kautta.

10.02.
123,72€ Raamatunkäännöstyöhön Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n kautta

17.02.
684,03€ Lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen Aasiaan ja Afrikkaan sekä pakolaistyöhön Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

24.02.
408,60€ Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

 

Tammikuu

01.01.
373,40€ Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen 26.3.2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.

06.01.
593,35€ Vammaisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.

13.1.
140,35€ Lasten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.

18.1., 19.1. ja 20.1.
534,01€ Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.

27.1.
105,50€ Kirkkomusiikin päivän 2019 järjestämiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta.

KOLEHDIT 2018

Joulukuu

02.12.
1366,74€ Lasten parissa tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.

06.12.
1490,81€ Sotiemme veteraanien hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuu ry:n kautta.

09.12.
269,50€ Herättäjä-Yhdistyksen kansainväliseen työhön Senegalissa syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimauttamiseen ja Kambodzhassa nuorten laitostumisen ehkäisemiseen.

16.12.
330,65€ Jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyden vahvistamiseen paikallisseurakunnissa koulutusten ja tapahtumien avulla Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta.

23.12.
253,58€ Evankelisen lähetysyhdistys - ELY ry:n työn tukemiseen: Aarrearkku lasten leiritoimintaan sekä lähetystyöhön Virossa.

24.12.
2780,19€ Pötsamaan seurakunnan seurakuntatyöhön (ystävyysseurakunta Virossa)

25.12.
1096,59€ Raivolan seurakunnan seurakuntatyöhön, erityisesti jumalanpalvelus- ja pyhäkoulutyöhön (ystävyysseurakunta Venäjällä)

26.12.
275,48€ Kansainväliseen diakoniatyöhön Suomen lähialueilla Suomen Idäntyö UP ry:n kautta.

28.12.
211,58€ Mannerheimin Lastensuojeluliiton työhön Kangasalla.

30.12.
269,60€ Mwikan seurakunnan diakoniatyöhön ja seurakunnan ylläpitämän päiväkodin laajentamistyön tukemiseen (yst. srk Tansaniassa)
 

Marraskuu

04.11.
416,55€ Bangladeshin köyhien naisten, lasten ja maattomien ravitsemus-, terveys- ja turvallisuusolosuhteiden parantamiseen Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta

03.11. ja 11.11.
833,38 € Kristittyjen yhteiseen työhön naisten ja tyttöjen oikeuksien esillä pitämiseksi ja edistämiseksi Vastuu-viikon kautta.

18.11.
740,97€ Seurakuntaa synnyttävään ja vahvistavaan työhön islamilaisilla alueilla Etu-Aasiassa ja Kaukasiassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

25.11.
258,70€ Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä alueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Lokakuu

07.10.
246,85€ Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

14.10.
363,20€ Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä ruokapankkitoiminnan turvaaminen ja tehostaminen Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun kautta.

21.10.
639,14 € Kirkosta vieraantuneiden ihmisten tavoittamiseen suunnatun toiminnan kehittämiseen ja levittämiseen myös muihin seurakuntiin Tuomasmessun 30-vuotis juhlavuonna.

28.10.
532,35 € Sananlähteellä-iltojen työn tukeminen.

Syyskuu

02.09.
357,70€ Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallituksen kautta

09.09.
289,65 € Hengellisen matkakumppanuuden ja hengellisen ohjauksen tukemiseksi hiippakunnan seurakunnissa Tampereen hiippakunnan kautta.

16.09.
735,35 € Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta.

23.09.
611,85 € Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Nigeriassa Suomen Gideonit ry:n kautta.

30.09.
537,05 € Lapsi- ja perhetyöhön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen Nuori Kirkko ry:n kautta.


 

Elokuu

05.08.
472,50€ Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyön tukemiseen sekä nuorten aikuisten toimintaan.

12.08.
877,09 € Lasten, nuorten ja aikuisten raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen raamatunlukuoppaiden sekä muun raamattutyön kautta.

19.08.
378,88 € Japanin evankelis-luterilaisen kirkon Tokion uusiin toimitiloihin Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys ry:n kautta.

26.08.
587,60 € Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.

 

Heinäkuu

1.7.
515,72€ Lähetystyölle, hiippakunnan nimikkolähettien Sakari ja Päivi Löytyn työn tukemiseen Namibian ev. lut. kirkossa, Suomen Lähetysseuran kautta.

8.7.
892,40 € Ihmiskaupan vastaiseen työhön Mekong-alueella Suomen Lähetysseuran kautta.

15.7.
340,15 € Ystävyysseurakunnassamme Raivolassa tehtävän pyhäkoulutyön tukemiseen

22.7.
740,59 € Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.

29.7.
765,74 € Nuorten ja varhaisnuorten leiri- ja retkeilytoiminnan tukeminen Partaharjusäätiön kautta.

 

Kesäkuu

3.6.
278,80 € Kirkon ulkosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen kautta.

10.6.
350,25 € Kansan Raamattuseuran tekemään evankelioimistyöhön.

17.6.
1020,55 € Seurakunnissa tehtävän nuoriso-, erityisnuoriso- ja rippikoulutyön tukemiseen ja kehittämiseen Nuori Kirkko ry:n kautta.

23.6.
328,70 € Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta.

24.6.
572,74 € Ystävyysseurakunnassamme Viron Põltsamaalla tehtävään nuorisotyön tukemiseen.

Toukokuu

6.5.
136,25 € Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.

10.5.
509,14 € Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta.

13.5.
330,75 € Viron kirkon lähetyskeskuksen työn tukemiseen Lähetysyhdistys Rauhan Sanan kautta.

19.5. ja 20.5.
1013,26 € Seurakuntatyöhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.

27.5.
731,82 € Tansaniassa ja Eritreassa sijaitsevien kuurojen koulujen tukemiseen Kuurojen Lähetys ry:n kautta.

 

Huhtikuu

1.4.
1107,45 € Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

2.4.
439,46 € Lähetysyhdistys Kylväjän tekemä pakolaistyö.

8.4.
613,74 € Työhön Keski-Aasiasta ja Lähi-Idästä Eurooppaan tulevien maahanmuuttajien parissa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta.

15.4.
494,75 € Nimikkolähettien Sari ja Vesa Lehtelän työn tukemiseen Israelissa SLS:n kautta.

22.4.
553,57 € Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa Suomen Pipliaseuran kautta.

29.4.
380,45 € Raamatunkäännöstyöhön Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n kautta.

 

Maaliskuu

4.3.
453,15 € Lapsi-, nuoriso- ja opiskelijayhteistyöhön Herättäjä-Yhdistyksen kautta.

11.3.
955,74 € Seurakuntien tyttö- ja poikatyön tukemiseen Nuori Kirkko ry:n kautta.

18.3.
469,26 € Naisten toimeentulon parantamiseksi kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

25.3.
168,80 € Sovinnon ja rauhan työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.

29.3.
1443,20 € Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemiseen Keniassa SLEY:n kautta.

30.3.
460,45 € Raamattutyöhön Kiinassa Suomen Pipliaseuran kautta.

31.3.
277,07 € Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Helmikuu

4.2.
484,80 € Yhteisvastuukeräykselle Kirkkopalvelut ry:n kautta

11.2.
303,37 € Aurinkorannikon suomalaiselle ev.lut. seurakunnalle.

18.2.
467,56 € Medialähetystyöhön Intiassa Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta.

25.2.
219,32 € Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

Tammikuu

1.1.
203,06 € Kiinan raamattutyöhön Suomen Pipliaseuran kautta.

6.1.
557,70 € Evankelioimistyöhön Aasiassa Suomen Lähetysseuran kautta

7.1.
117,95 € Aarrearkku -lasten leiritoiminnan tukemiseen Virossa Evankelinen lähetysyhdistys-ELY ry:n kautta

14.1.
293,21 € Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

21.1.
210,10 € Kristittyjen ykseyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen neuvoston kautta.

28.1.
271,55 € Seurakuntaa synnyttävään ja vahvistavaan työhön islamisilla alueilla Etu-Aasiassa ja Kaukasiassa Lähetysyhdistys Kylväjät ry:n kautta.