Seurakunta työnantajana

Kesäpäivän pitäjä tarjoaa laaja-alaiset mahdollisuudet toteuttaa seurakuntatyötä monipuolisesti. Työyhteisössämme palvelee seurakuntalaisia lähes sata työntekijää eri aloilta.

Seurakunta on monialainen työyhteisö. Meillä työskennellään mm. hengellisessä työssä, taloushallinnossa, kiinteistöhuollon tehtävissä sekä hautausmailla kausityöntekijöinä. Työntekijämme kohtaavat seurakuntalaisia niin arjessa kuin juhlassa. Vain pieni osa työntekijöistämme työskentelee niin sanottuna virastoaikana. Monen työntekijän työaika osuu iltaan ja viikonloppuun. Kukaan meistä ei tee työtään yksin, vaan yhdessä toisten työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Seurakunnan töissä tarvitaankin hyviä ihmissuhde-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja.

Meillä on nyt kesätyöpaikat auki. Kesään 2021 vaikuttaa mitä todennäköisemmin vielä korona. Tässä vaiheessa olemme nyt tämän tiedon varassa, mutta tilanne saattaa muuttua suuntaa jos toiseen nopeasti. Mikäli korona-epidemian myötä toimintamme on rajoitettua, henkilövalinnat raukeavat tai palvelussuhteen ajankohdat voivat muuttua. Me, kuten koko yhteiskuntamme, toivomme, että kesällä voisimme olla yhdessä toistemme kanssa ja kokoontua ilman rajoituksia. Tämän puolesta rukoilemme. 

Nuorisotiimin työntekijöitä jouluisissa tunnelmissa.
Seurakunnan työntekijöitä kirkon edustalla.

Avoimet työpaikat

Tule meille kappalaiseksi

Meillä on avoinna kappalaisen virka. Virka pyritään täyttämään 1.6.2021 lukien tai mahdollisimman pian kyseisen päivämäärän jälkeen.

Viran keskeisinä tehtävinä ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, sielunhoitotyö sekä rippikoulutyöhön osallistuminen. Tämän lisäksi viranhoidossa painottuvat muun yleisen seurakuntatyön tehtävät. Mahdollisesta erityisestä vastuualueesta sovitaan viran vastaanottamisen jälkeen yhteistyössä muun papiston kanssa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää papin työn hyvää ammatillista osaamista, monipuolista seurakuntatyön tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kykyä hyödyntää monipuolisesti eri viestintäkanavia.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10 §). Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä (KJ 6:4 a § 1 mom.). Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen.

Lisätietoja antavat: papiston lähiesimies Markku Viitala, markku.viitala@evl.fi, 040 3098108 ja kirkkoherra Seppo Jarva, seppo.jarva@evl.fi, 040 3098100.

Hakuaika päättyy 19.3.2021 klo 15:00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä Kirkon nimikirjanote.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää liitteineen osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere tai tampere.tuomiokapituli@evl.fi.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

***************************************************************************

Varhaiskasvatuksen sijainen

Pääsisitkö meille välillä lyhyelläkin varoitusajalla sijaistamaan?

Silloin tällöin tarvitsemme pikaisesti lyhytaikaisia sijaisia. Etsimme varhaiskasvatuksen sijaisrinkiin työntekijöitä. Työ on päiväkerho-, perhekerho- ja iltapäiväkerhotyötä.

Työ sisältää pääsääntöisesti kerhotoiminnan ohjaamista ja sen lisäksi hartauksien pitämistä sekä välipalan valmistamista. Alan koulutus katsotaan eduksi.Edellytämme kokemusta lasten parissa olemisesta.

Työ edellyttää evankelisluterilaisen kirkon jäsenyyttä sekä oman auton käyttöä.

Ennen työn aloittamista tulee hakijan esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja sähköpostilla tiia.ritola@evl.fi

Tehtävään haetaan sähköisellä lomakkeella.

Älä jää pohtimaan liian pitkään - paikat täytetään sitä mukaan, kun löydämme sopivia tekijöitä!

Lisätietoja lapsityöstämme löydät verkkosivuiltamme kohdasta Tule mukaan - Lapsille ja lapsiperheille.