Seurakunta työnantajana

Kesäpäivän pitäjä tarjoaa laaja-alaiset mahdollisuudet toteuttaa seurakuntatyötä monipuolisesti. Työyhteisössämme palvelee seurakuntalaisia lähes sata työntekijää eri aloilta.

Seurakunta on monialainen työyhteisö. Meillä työskennellään mm. hengellisessä työssä, taloushallinnossa, kiinteistöhuollon tehtävissä sekä hautausmailla kausityöntekijöinä. Työntekijämme kohtaavat seurakuntalaisia niin arjessa kuin juhlassa. Vain pieni osa työntekijöistämme työskentelee niin sanottuna virastoaikana. Monen työntekijän työaika osuu iltaan ja viikonloppuun. Kukaan meistä ei tee työtään yksin, vaan yhdessä toisten työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Seurakunnan töissä tarvitaankin hyviä ihmissuhde-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja.

Nuorisotiimin työntekijöitä jouluisissa tunnelmissa.
Seurakunnan työntekijöitä kirkon edustalla.

Avoimet työpaikat

Talousjohtaja

Kangasalan seurakunta on yli  23 000 jäsenen yhteisö. Seurakunta tekee talouden alalla seudullista yhteistyötä Oriveden kanssa.

Nykyisen talousjohtajamme siirtyessä kunnallisten haasteiden pariin, etsimme talousjohtajaa. Talousjohtaja vastaa seurakunnan laskentatoimesta, talousarvion laadinnasta ja tilinpäätöksestä sekä johtaa seurakunnan tukitoimintoja (talous, hallinto, kiinteistöt ja hautausmaat) ollen näissä tehtävissä olevien ylin esimies. Talousjohtajan vastuisiin kuuluvat myös seurakunnan maaomaisuudesta sekä sijoitustoiminnasta huolehtiminen. Hän on tärkeä vaikuttaja seurakunnan strategisessa suunnittelussa.

Tehtävä on työajallinen, sisältäen jonkin verran iltatyötä. Talousjohtaja mm. osallistuu esittelijänä kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouksiin antaen siellä johtamisalaansa liittyviä selvityksiä ja lausuntoja.

Edellytämme näyttöä käytännön johtamistyöstä sekä talouden johtamisesta ja suunnittelusta julkisorganisaatiossa. Talousjohtajalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto, riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta. Odotamme halua ymmärtää seurakunnallisen työn ydintä. Toivomme innovatiivisuutta ja uudistumishakuisuutta, sitkeyttä viedä asioita maaliin saakka, sekä kykyä neuvotella vaikeissakin paikoissa.

Tehtävän vaativuusluokitus on J40 (4 294,22 - 5 316,66 €) kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.  Lopullinen palkka määräytyy valittavan henkilön kokemuksen sekä osaamisen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. 

Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Valintaprosessissa käytämme soveltuvuustestejä.

Hakemukset tulee jättää 1.12.2020 klo 16.00 mennessä sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta.
KirkkoHR ”Liitä ansioluettelosi” -kohtaan tulee ladata CV.

Haastattelut järjestetään 7.–8.12.2020 sekä soveltuvuustesti 9.–10.12.2020.

Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherran Seppo Jarva ti 17.12.20 klo 10–12 ja ke 18.12.20 klo 14–16.
 

********************************************

Kiinteistöpäällikkö

Olemme jatkaneet kiinteistöpäällikön hakuaikaa.

Kangasalan ja Ylöjärven seurakunnat hakevat yhteistä kiinteistöpäällikköä vastaamaan molempien seurakuntien kiinteistötoimista. Tehtävä on määräaikainen  vuosina 2021 - 2023. Pilottihankkeen toivotaan johtavan tehtävän vakinaistamiseen.

Molemmissa seurakunnissa on omat palvelussuhteet ja ne täytetään siten, että niistä tulee yhteensä täysi työaika.
Tehtäväkenttä on laaja: Kangasalan seurakunnassa on kolme kirkkoa ja leirikeskus. Ylöjärvellä on neljä kirkkoa ja kaksi leirikeskusta. Lisäksi molemmissa seurakunnissa on useita seurakuntataloja sekä muita toimitiloja.

Vastaat kiinteistöjen ylläpidosta. Tehtävät koostuvat isoista uudis- ja korjaushankkeista aina pieniin pintaremonttien organisointiin. Hallitset työn organisoinnin sekä rakennushankkeiden hankesuunnittelun ja kilpailutuksen. Osaat laatia ja seurata kiinteistötoimen talousarviota. Esittelet itsenäisesti hallintoelimissä kiinteistötoimen asiat. Luonnollisesti odotamme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja sidosryhmien kanssa työskenteleminen sujuu sinulta. Toivomme sinulta innovoivaa työotetta sekä strategista silmää tulevaisuuden tilatarpeidemme ratkaisemiseksi.

Palkka kokemuksen mukaan 4055 - 4500€.

Katso meistä lisää seurakuntien nettisivuilta www.kangasalanseurakunta.fi ja www.ylojarvenseuakunta.fi. Lisätietoja talousjohtaja Annu Kuusisto 040 309 8007 pe 13.11. klo 12 - 14 ja ma 16.11. klo 9 - 11.

Valitun henkilön tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hakijalta edellytämme vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (AMK), tai sitä edeltävää opistoasteen tutkintoa. Arvostamme monipuolista kokemusta kiinteistötoimesta ja osoitettua taitoa projektijohtamisesta.

Toivomme sinun esittävän palkkatoivomuksen. Valintaa tehdessämme saatamme käyttää soveltuvuusarviointia. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävää haetaan sähköisesti kirkkoHRn kautta 22.11.2020 mennessä.

Haastattelut pidetään torstaina 27.11.2020 Kangasalan kirkossa. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan aika viimeistään torstaina 26.11.2020.

********************************************

Lapsi- ja perhetyön sijainen

Pääsisitkö meille välillä lyhyelläkin varoitusajalla sijaistamaan?

Aina silloin tällöin meihinkin iskee flunssa-aalto. Tällöin tarvitsemme pikaisesti lyhytaikaisia sijaisia. Etsimme lapsi- ja perhetyön sijaisrinkiin työntekijöitä. Työ on päiväkerho-, perhekerho- ja iltapäiväkerhotyötä.

Työ sisältää pääsääntöisesti kerhotoiminnan ohjaamista ja sen lisäksi hartauksien pitämistä sekä välipalan valmistamista. Alan koulutus katsotaan eduksi. Edellytämme kokemusta lasten parissa olemisesta.

Työ edellyttää evankelisluterilaisen kirkon jäsenyyttä sekä oman auton käyttöä.

Ennen työn aloittamista tulee hakijan esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja sähköpostilla tiia.ritola@evl.fi tai katja.kohonen@evl.fi. Tehtävään haetaan sähköisellä lomakkeella.

Älä jää pohtimaan liian pitkään - paikat täytetään sitä mukaan, kun löydämme sopivia tekijöitä!

Lisätietoja lapsityöstämme löydät verkkosivuiltamme kohdasta Tule mukaan - Lapsille ja lapsiperheille.


Katso tästä päättyneet haut.