Avioliiton esteiden tutkinta

Aviolittoon aikovien on ennen vihkimistä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa (kuulutukset). Esteiden tutkinnalla varmistetaan, että kihlakumppanit voivat avioliittolain mukaan solmia keskenään avioliiton, ja ettei heillä ole avioesteitä.

Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton solmimiselle ei ole estettä.

Esteiden tutkinnan voi pyytää joko morsiamen tai sulhasen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta tai mistä tahansa Digi- ja väestötietovirastosta. Todistuksen saa viikon kuluttua tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa 4 kuukautta.

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta -lomake.

Sormukset lumisella oksalla.